Stad in opmars

Was in 1900 vijf procent van Nederland bebouwd, in 1985 was dat al 12 procent. Deze aanslag was niet gelijkmatig over Nederland verdeeld.
Plattegrond van Enschede (circa 1560).
[klik voor vergroting]
Uit Groningen, Friesland en Zeeland trokken honderdduizenden naar wat later de Randstad zou worden genoemd.

In 1850 woonden daar ongeveer 750.000 mensen, een kwart van de bevolking. In 1978 waren dat er zes miljoen, zo’n 43 procent van alle Nederlanders.

Ook in de nieuwe industriegebieden van Noord-Brabant (Tilburg, Helmond), Twente (Enschede, Hengelo) en Zuid-Limburg (Maastricht, zie vogelvluchtkaart van T. Muller uit circa 1860 van de Sphinx-aardewerkfabrieken, en Heerlen) groeide de bevolking spectaculair.

Op de afbeeldingen: twee plattegronden van Enschede, de bovenste uit circa 1560, de onderste uit 1907.

Helemaal onder de vogelvluchtkaart van Maastricht (circa 1860).

Plattegrond van Enschede (circa 1907).
[klik voor vergroting]
Vogelvluchtkaart van T. Muller uit circa 1860 van de Sphinx-aardewerkfabrieken in Maastricht.
[klik voor vergroting]

overloopgemeenten

1970 - Veel grote steden concentreren hun beleid op de bouw van ‘slaapsteden’: grote aantallen betaalbare woningen op aanvaardbare afstand van de grote steden. Zoetermeer, Nieuwegein en Purmerend zijn voorbeelden van deze ‘overloopgemeenten’.

Relevante tijdvakken