In het geweer voor de natuur

Het voornemen van Amsterdam het Naardermeer te dempen met huisvuil, was voor onderwijzers en natuurliefhebbers Jac. P. Thijsse en Eli Heimans reden in actie te komen. Ze richtten op 22 april 1905 de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op.
Een nieuw initiatief van Natuurmonumenten: het uitzetten van wilde runderen, om het landschap door natuurlijke begrazing een kans te geven zich te herstellen.
[klik voor vergroting]
De eerste aankoop van de vereniging was in 1906 het Naardermeer. Na een goed begin kwam de natuur na 1945 laag op de politieke agenda te staan. 

De jaren zestig zorgden voor een ommekeer. Steeds meer Nederlanders realiseerden zich dat een ongebreidelde economische groei weliswaar welvaart bracht, maar ten koste ging van natuur en milieu.

Het ledental van Natuurmonumenten schoot omhoog, van 26.000 in 1957 tot bijna 800.000 in 1999. Op dit moment heeft de vereniging 913.000 leden en beschermt en beheert zij bijna 95.000 hectare verdeeld over 370 natuurgebieden.

Op de foto een initiatief van Natuurmonumenten: het uitzetten van wilde runderen, om het landschap door natuurlijke begrazing een kans te geven zich te herstellen.

Meer info:
Lees meer over Natuurmonumenten op www.natuurmonumenten.nl 

Romeinse bouwmeester

De Romeinse bouwmeester Vitruvius draagt 'De Architectura' op aan keizer Augustus. Het tiendelige werk behandelt onder meer de architectuurtheorie, de bouwmaterialen en de zuilorden. In de Renaissance wordt het traktaat zeer populair. In 1486 verschijnt het handschrift voor het eerst in druk.

Relevante tijdvakken