Riolen en openbare hygiene

Tot in de tweede helft van de 19e eeuw gooiden de meeste mensen hun afval en ontlasting nog gewoon op straat of in de grachten.

De grachten en de singels waren met hun stilstaande water een soort open riolen en vormden daardoor een bron voor besmettelijke ziektes zoals cholera en tyfus. Dat deze ziektes veroorzaakt worden door de bacteriën besefte men toen nog niet, de meeste mensen dachten dat die ziektes werden veroorzaakt door de stank. Het woord malaria is dan ook afgeleid van de Franse woord ‘mal’ (slecht) en ‘aria’ (lucht).

Rond 1850 waardde een groot aantal ziektes rond. Cholera was de grootste killer, deze ziekte eiste in 1848-1849 in korte tijd heel veel slachtoffers. En het trof vooral de armen van de bevolking.
Men ging op zoek naar oplossingen voor dit probleem en men besloot de grachten te overdekken en de drinkwatervoorziening en de riolering te scheiden.

In Amsterdam werd in 1872 een rioolstelsel aangelegd, waarin afvalwater en ontlasting afgevoerd werden. De aanleg van rioleringen is uiteindelijk maar een van de factoren die ervoor gezorgd hebben dat epidemieën als tyfus en cholera konden uitsterven. Verbetering van voedsel- en drinksituatie, en verbetering van medische technieken waren ook belangrijk.

Meer info:


Hutspot

1800 - Rond 1800 vindt de opmars van Nederlandse stamppotten met aardappelen, groenten en vlees plaats. Nog steeds bekend: boerenkool, zuurkool, Leidse hutspot en hete bliksem.