Het kruiswerk

De groeiende belangstelling voor de volksgezondheid resulteerde onder meer in een explosieve toename van het aantal afdelingen van de verschillende kruisverenigingen.
Omslag van het gedenkboek, in 1962 uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Groene Kruis te Enschede.
[klik voor vergroting]

In eerste instantie beperkten de medewerkers van het Witte, Groene, Wit-Gele en Oranje-Groene Kruis zich tot het geven van cursussen en voorlichting over tuberculose, zuigelingenzorg, hygiëne rond het kraam- en ziekbed en de gevaren van kwakzalverij.

De volgende stap was het verstrekken van verpleegartikelen en het verlenen van gezinshulp door goedopgeleide wijkverpleegsters. In 1920 telden de verschillende kruisverenigingen zo n 860 afdelingen, met in totaal bijna 400.000 leden die aan contributie een tot twee gulden per jaar betaalden.

Op de afbeelding rechtsboven de omslag van het gedenkboek, in 1962 uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Groene Kruis te Enschede.

Op de foto onder de bezorging van verpleegartikelen door het Enschedese Groene Kruis in 1964.

Bezorging van verpleegartikelen door het Enschedese Groene Kruis in 1964.
[klik voor vergroting]

afschaffing lijfstraffen

1854 - Lijfstraffen wordt afgeschaft, met uitzondering van de geseling. In 1870 zal ook deze straf worden verboden. In 1860 vond de laatste openbare terechtstelling in Nederland plaats. Hoewel daarna nog verschillende keren de doodstraf is uitgesproken, verleende de koning in alle gevallen gratie.