De opkomst van het ziekenfonds

In 1900 telde Nederland zo’n 2400 ziekenfondsen. Ze waren opgericht door particulieren of belanghebbenden, met het doel zich te verzekeren tegen de kosten van geneeskundige verzorging.
Oorkonde van het 25-jarig bestaan van het Ziekenfonds Wormerveer, opgericht door een plaatselijke arts.
[klik voor vergroting]

In 1895 richtte de Oosterbeekse arts Veenenbos bijvoorbeeld een ziekenfonds voor arbeiders op. Wie meedeed moest per gezin 17 cent per week betalen. Daarvoor kregen de deelnemers gratis geneesmiddelen en verbandstoffen en korting op breukbanden, brillen, et cetera.

De meeste fondsen hadden weinig leden. De rest moest het zelf betalen eventueel met hulp van de armenzorg. Een poging tot invoering van een verplichte ziektekostenverzekering, in 1904, strandde op verzet van de ondernemers. Pas in 1941 werd het ziekenfonds verplicht.

Op de bovenstaande afbeelding een oorkonde van het 25-jarig bestaan van het Ziekenfonds Wormerveer, opgericht door een plaatselijke arts.

rijksweg A2

1954 - Rijksweg A2, tussen Amsterdam en Utrecht, wordt in gebruik genomen. Het is de eerste autosnelweg van Nederland, zonder gelijkvloerse kruisingen en met gescheiden rijbanen van 7,25 meter breed. De aanleg heeft 50 miljoen gulden gekost. Het verkeer tussen beide steden neemt afscheid van de beruchte weg der duizend bochten langs de Vecht, door negen dorpen en met 27 kruispunten en 78 driesprongen. Hetzelfde jaar lanceert de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, H. Kaasjager, het plan het autoverkeer in de hoofdstad meer ruimte te geven door een aantal grachten te dempen. Het gemeentebestuur wijst het plan af.