Genetische revolutie

In 1953 werd ontdekt dat de naar schatting 100.000 menselijke genen een code bevatten die bepalend is voor de ontwikkeling van een individu.
Uitgifte van pillen en poeders in een moderne apotheek.
[klik voor vergroting]

Deze ontdekking opende ongekende mogelijkheden. Zo zou met behulp van genetisch onderzoek kunnen worden vastgesteld hoeveel risico iemand loopt een erfelijke ziekte te krijgen en vervolgens misschien hoe die kans te verkleinen. Inmiddels zijn al zo’n vierduizend ziekten terug te voeren op een fout in één gen.

Met andere ligt dat moeilijker; ernstige ziekten als kanker en harten vaatziekten blijken soms een gevolg van onvolkomenheden in meerdere genen. Tegelijkertijd worden momenteel miljarden uitgegeven aan medisch en vooral ook farmaceutisch onderzoek. Alle pillen en poeders in een apotheek zoals hier is afgebeeld, zijn op deze manier tot stand gekomen.

baksteen

1941 - In museum Boymans te Rotterdam wordt de tentoonstelling Nederland bouwt in baksteen geopend. Baksteen is in Nederland nog steeds populair, ondanks de opkomst van beton als bouwmateriaal. Hiernaast het raadhuis van Hilversum; een strak geheel van geordende bouwblokken met horizontale en verticale accenten. Architect W.M. Dudok liet voor het gebouw, uit 1927-1931, extra lange, licht okerkleurige bakstenen bakken.

Relevante tijdvakken