Recht op leven en sterven

De mogelijkheden van de medische wetenschap worden steeds vaker ter discussie gesteld.
Protest van actievoerders die vinden dat het niet aan de mens is te beslissen over wat God heeftgegeven.
[klik voor vergroting]

Belangrijk kritiekpunt zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden van de intensive-careafdeling van een kinderziekenhuis bijna een fabriek vol apparatuur waarmee gesleuteld kan worden aan het bedreigde leven. Soms gaat het goed en geneest een kind dat vroeger zou zijn gestorven. In sommige gevallen loopt het anders.

Het patiëntje blijft weliswaar in leven, maar op een manier die velen niet als menswaardig beschouwen en bovendien een zware belasting voor de ouders betekent. Ook op andere gebieden lijken de mogelijkheden onbegrensd, maar niet iedereen wil daarin berusten. Als gevolg daarvan is euthanasie niet alleen bespreekbaar geworden, maar zelfs wettelijk geregeld.

Op 18 maart 2005 bepaalde een rechter in Florida in de Verenigde Staten dat de voedingssonde waarmee de 41-jarige comapatiënte Terri Schiavo al vijftien jaar in leven werd gehouden, verwijderd mocht worden. Daarmee ging de rechter in op het verzoek van de echtgenoot van Schiavo. De ouders van Schiavo wilden dat hun dochter bleef leven en spanden talloze rechtszaken aan om dat te bewerkstelligen. De zaak leidde tot talloze emotionele taferelen en politieke bemoeienis in de Verenigde Staten waar de rest van de wereld getuige van kon zijn. 

In Nederland is euthanisie sinds 1 april 2002 volgens de wet 'Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding' geregeld. Al in 1995 was 2,4 procent van alle sterfgevallen in Nederland het gevolg van euthanasie en 0,3 procent van hulp bij zelfdoding. Op de bovenstaande foto protest van actievoerders die vinden dat het niet aan de mens is te beslissen over wat God heeftgegeven.

Op de onderstaande foto een reünie van ouders en IVF-kinderen, naar aanleiding van de geboorte van de honderdste baby die via in-vitrobevruchting was verwekt.

Een reŁnie van ouders en IVF-kinderen, naar aanleiding van de geboorte van de honderdste baby die via in-vitrobevruchting was verwekt.
[klik voor vergroting]

voorvaderen

1741 - Uit Rotterdam vertrekt naar Amerika een schip met Paltsers: doopsgezinde emigranten uit Duitsland en Zwitserland. Aan boord ook de 25-jarige Johan Peter Eisenhauer. Hij zal de betovergrootvader worden van Dwight D. Eisenhower, Amerikaans legeraanvoerder tijdens de Tweede Wereldoorlog en 34ste president van de Verenigde Staten.

Relevante tijdvakken