Kennis vergroot

Opmerkelijk is dat de meeste dokteren, chirurgijns en apothekers in de 17de en 18de eeuw vasthielden aan de traditionele praktijken, terwijl aan de universiteiten toch de ene ontdekking na de andere werd gedaan.
1617 is van Michiel van Mierevelt: Delftse doctoren en chirurgijns krijgen anatomische les van Willem van der Meer.
[klik voor vergroting]

Eind 16de eeuw was men daar begonnen met het ontleden van lijken van terechtgestelde misdadigers. De kennis van het menselijk lichaam nam daardoor in korte tijd sterk toe. In de praktijk werd er echter weinig mee gedaan, misschien ook omdat er geen antwoord kwam op de vraag waaròm mensen ziek werden.

Het schilderij uit 1617 is van Michiel van Mierevelt: Delftse doctoren en chirurgijns krijgen anatomische les van Willem van der Meer.

Op de tekening uit de 17de eeuw een baby met open rug.

Tekening 17de eeuw: een baby met open rug.
[klik voor vergroting]

schadelijk wild

1852 - De overheid introduceert een regeling voor het doden van ‘schadelijk wild’. In de volgende vijf jaar worden premies betaald voor het doden van, onder meer, 219 arenden, 26.711 bunzingen, 675 marters, 88.449 wezels, 16.626 sperwers en 2.245 hermelijnen.

Relevante tijdvakken