Vechten om de ziel van de stervende

Bij gebrek aan medische kennis was een ziekte in de Middeleeuwen algauw fataal. Iedere middeleeuwer wist wat hem vervolgens te wachten stond.
Op deze 15de-eeuwse miniatuur wachten engel en duivel gespannen op de uitslag van het gewetensonderzoek.
[klik voor vergroting]
Had hij goed geleefd dan volgde de hemel; in het andere geval werd het de hel. Het sterfbed was de laatste kans met God in het reine te komen. Hoofdrol in het ritueel speelde de priester, die de stervende probeerde op te wekken tot berouw over hetgeen hij in zijn leven had misdaan.

 

Biechtte hij zijn zonden op, dan zou de engel zijn ziel meenemen naar boven; wees de stervende de genade af, dan sleurde een duivel hem mee naar de hel. Op deze 15de-eeuwse miniatuur wachten engel en duivel gespannen op de uitslag van het gewetensonderzoek.

dagdetentie

1988 - In Rotterdam begint een experiment met dagdetentie aan het einde van de straftijd. Overdag nemen de gevangenen deel aan trainingen in sociale vaardigheden en praktische handvaardigheid; s avonds mogen ze naar huis. Het experiment slaagt. In 1995 zijn er al zes centra voor dagdetentie.