Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Tjeenk Willink pleit voor beperkt regeerakkoord

5 jul 10

Paars-plus

Oud-informateur Herman Tjeenk Willink pleit ervoor dat een nieuwe regering aantreedt "met een zeer beperkt coalitieakkoord op (financiële) hoofdlijnen waaraan fracties zich gebonden weten".


Dat heeft hij geschreven in de bijlagen van zijn eindverslag dat hij vandaag heeft aangeboden aan de koningin.

Belemmering
Tjeenk Willink denkt dat uitgebreide akkoorden zijn "vaak een belemmering voor een adequate reactie van een kabinet op gewijzigde omstandigheden of op ontwikkelingen die niet zijn voorzien". Hij voorziet een "nieuw evenwicht" met een "kabinet dat op enige afstand van de Kamer staat".

Ruimte
Zo'n beperkt akkoord geeft ook ruimte aan een inhoudelijke inbreng van de fracties die niet in het regeerakkoord zijn opgenomen, "waaronder de grootste winnaar van de verkiezingen", aldus Tjeenk Willink. Verder stelt hij vast dat kwesties die niet in het regeerakkoord zijn opgenomen, vrij zijn "en dus niet tot een kabinetscrisis kunnen leiden".

Voorkeur
In de bijlage somt hij nog wat persoonlijke voorkeuren op, waarvan hij zei te hopen dat de partijen er hun voordeel mee kunnen doen om dichter bij elkaar te komen. Zo gaan wat hem betreft de partijleiders in de Kamer zitten en niet in het kabinet. Een onderlinge gedragscode over hoe partijen met de media omgaan, is nog zo'n advies.

Winst
Tjeenk Willink hoefde niet meer te kijken naar een rechts kabinet van VVD, PVV en CDA. Binnen alle overgebleven varianten doet paars-plus dus volgens hem het meest recht aan de verkiezingsuitslag. Hij wijst er op dat de vier partijen die paars-plus vormen zestien zetels winst boekten bij de verkiezingen. Een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA leed gezamenlijk een verlies van veertien zetels.

Vertrouwen
De fractieleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zeggen - ondanks hun verschillen - genoeg vertrouwen te hebben om te onderhandelen over een paars-pluskabinet.Vandaag begint het overleg. Het streven is nog voor Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, een nieuw kabinet te hebben om nog voor 2011 een begroting te kunnen maken.

Voorkeur
Vorige week zag Rutte geen perspectief in paars-plus, maar "na diverse informele gesprekken" nu wel. PvdA, D66 en GroenLinks hadden steeds een voorkeur voor deze combinatie. Rutte heeft steeds een voorkeur voor een middenkabinet, met PvdA en CDA, gehad zolang de onderhandelen over een rechtskabinet met PVV en CDA niet van de grond komt.

Rosenthal/Wallage
Na het aanbieden van het eindverslag zijn oud-informateur Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA) gearriveerd bij koningin Beatrix. Zij zijn aangewezen als informateurs in de onderhandelingen over het paars-pluskabinet.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief