Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

NOVA en de Q-koorts

14 dec 09

Q-koorts

De Q-koorts bleef lang onderbelicht, ook door NOVA. Af en toe verscheen er een stukje over in de krant, of een kort item op tv.


Poli
NOVA berichtte 12 augustus van dit jaar uitgebreid over de oprichting van een speciale Q-koorts poli in Den Bosch. Dat was nodig gezien de hardnekkigheid en zwaarte van de ziekte bij veel mensen. Het aantal patiënten lag toen net boven de 2000. In die uitzending stelde een microbioloog en een GGD-arts dat er te veel rekening gehouden werd met de landbouwbelangen en te weining met de volksgezondheid. En dat de maatregelen niet ver genoeg gingen. Landbouw had de regie bij dit volksgezondheidsprobleem.

Besmet
Op 30 oktober volgde de bekendmaking in NOVA dat minstens 80 bedrijven besmet waren met de Q-koortbacterie na grootschalig onderzoek van de melk. Officieel waren er tot dan toe in 2009 maar vier bedrijven besmet verklaard. NOVA onthulde dat het ministerie van Landbouw al veel langer weet had van tientallen bedrijven waar besmette geiten rondliepen. Al die bedrijven, minstens 41, zijn in 2009 niet besmet verklaard, omdat er geen miskramen hadden plaatsgevonden. Maar een besmetverklaring en verregaande maatregelen waren wel logisch geweest, aangezien deze bedrijven waren opgespoord nadat de GGD had geconstateerd dat in de omgeving heel veel mensen ziek waren geworden.

Fel
Het RIVM, bij monde van Roel Coutinho, reageerde fel op de reportage. Hij meldde die avond dat hij naar aanleiding van de nieuwe gegevens van NOVA nu opdracht had gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om verdergaande scenario's uit te werken. Ruimen werd ineens een optie. Tot dan toe was er politiek geen draagvlak voor.

Kamervragen
De NOVA-uitzending van 30 oktober leidde tot Kamervragen, een brief van de minister van Landbouw aan de Tweede Kamer en een ingelast algemeen overleg op 11 november.

Ruimen
De 'groep-Coutinho' adviseerde op 4 december aan VWS en LNV het ruimen van drachtige geiten. Tot die tijd was er nog steeds geen actie ondernomen op de besmette bedrijven. Een week eerder, op 27 november, had het ministerie van Landbouw alle gemeenten met besmette bedrijven een brief gestuurd. Tegelijkertijd met deze brief had op 27 november een vlekkenkaart moeten worden gepubliceerd met alle besmette gebieden. De publicatie werd vertraagd, zou uiteindelijk plaatsvinden op maandag 7 december, maar werd wederom uitgesteld.

Vlekkenkaart
In de NOVA-uitzending van 7 december werd uitvoerig stilgestaan bij de vlekkenkaart die maar niet kwam. Een boze GGD-arts en een Brabantse wethouder vonden dat het zo niet langer kon. Er moest nu echt daadkracht en openheid worden getoond. In de reportage van 7 december besteedt NOVA aandacht aan de gemeente Hof van Twente. De gemeente had na enig aandringen aan NOVA bevestigd dat daar inderdaad een nieuw besmet geitenbedrijf was. Ongeruste inwoners gingen in discussie met de wethouder en protesteerden tevens tegen de komst van een nieuwe mega-geitenstal.

Drachtige geiten
Op 9 december bericht NOVA over het politieke besluit tot het ruimen van drachtige geiten. Een dag later bezocht NOVA het besmette bedrijf in Hof van Twente, en ageerden de dierenartsen in de studio tegen het afmaken van gezonde dieren.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief