hieroglyphen

A T L A N T I S

Fantasie of werkelijkheid?


kaart
(Klik voor gedetailleerde weergave - 35 kb)

Het continent Atlantis
rifplateau in het midden van de Atlantische Oceaan


De kaart van Piri-Re'is. Atlantis op Antartica
(link naar Lightage GmbH)

Geologische weergave van de bodem van de Atlantische Oceaan
(link naar GLORIA - Amerikaans geologisch instituut)

Zodra je langs Gibraltar het open water had bereikt kon je het enorme eiland al zien liggen. Het rees steil op uit zee en werd rondom begrensd door bergen, die in die tijd geroemd werden om hun onvergelijkelijke schoonheid. Indrukwekkender was misschien nog de enorme rechthoekige vlakte daarbinnen, die ongeveer 540 bij 360 kilometer meette. De belangrijkste plaats was de hoofdstad, in ringvormige eilanden gebouwd, met op het binnenste eiland de tempel van Poseidon (zie illustratie). Maar er waren ook vele welvarende dorpen met hun bewoners en het eiland verschafte voedsel aan vele wilde en tamme dieren waaronder een zeer grote kudde olifanten....

atlantis atlantis
(Klik voor gedetailleerde kaarten - 95 kb / 55 kb)

De hoofdstad van Atlantis

Atlantis. Vage mythe of eerlijke geschiedschrijving? De Griekse wijsgeer Plato wist het eiland in ieder geval in detail te beschrijven in zijn dialogen Timaeus en Critias. Het landschap, de bevolking en hun koningen, de rituelen, de organisatie van het leger,... alles komt aan bod. Het verhaal van Atlantis zou aan Plato's voorvaderen zijn verteld door Egyptische priesters en mondeling zijn overgeleverd. Plato schrijft over een groot continent dat zich bevond in de Atlantische Oceaan en waar 9000 jaar daarvoor een bijzondere beschaving had gebloeid. De bewoners leefden er in vrede met elkaar en leverden enorme prestaties op het gebied van werktuigbouw en architectuur. Het rijk strekte zich in de loop van de eeuwen verder uit en delen van Noord-Afrika, tot aan Egypte, en van Europa, tot Italië werden ingelijfd. Bovendien konden de eilandbewoners op een eenvoudige manier het continent aan de andere kant (Amerika) bereiken. De welvarende en nobele beschaving raakte echter steeds meer in verval en de machtswellust van het Atlantische volk leidde tot oorlogsvoering met volken rond de Middellandse zee. Oppergod Zeus besloot hun een straf op te leggen en riep alle goden in vergadering bijeen.....

Het besluit van Zeus ontbreekt in Plato's tekst maar Atlantis lijkt zijn straf niet te zijn ontgaan. Het continent met heel zijn bevolking verdween door een aardbeving in de diepte en liet een bank van modder voor de kust achter. Sindsdien is Atlantis spoorloos.

Of toch niet helemaal? Onderzoekers lijken steeds weer een aanwijzing te vinden dat de oude beschaving echt heeft bestaan. Heeft het oude Egypte wat te verbergen? Er zijn aanwijzingen dat de pyramiden alleen dankzij de kennis van de Atlantische beschaving konden worden gebouwd. Of liggen er sleutels bij de vroege Indianenculturen uit Midden-Amerika? Tenslotte beschrijven zij in hun scheppingsverhalen een continent in het oosten en spreken over een grote vloed. Plato kan zich ook in de getallen vergist hebben en dan wordt het rond 1500 voor Chr. gezonken eiland Santorini weer een goede kandidaat. Of moeten we toch de enorme diepte van de oceaan zien te bereiken?

We gaan op ontdekkingsreis.?