Schelpenvisser

Het woord `skulper' betekent schelpenvisser, een beroep dat jarenlang in Castricum werd beoefend.

De schelpen die werden gevist, werden via de Zeeweg per kar vervoerd naar de Schulpstet, een straat in Castricum die nog steeds bestaat. Vandaar werden de schelpen over het water per platbodem vervoerd naar de kalkovens in Akersloot. Voor een volle kar schelpen kreeg de skulper 75 cent.

Het bestaan van een schelpenvisser was niet rijk. Ze woonden vaak met hun hele gezin in kleine vissershuisjes. In sommige jaren spoelden er heel weinig schelpen aan. Deze jaren waren voor de schelpenvissers nog armer dan andere.

Leiden ontzet

1575 - De Spaanse belegeraars ontvluchten in paniek hun schansen. Een weesjongen vindt, volgens de legende, in hun legerkwartieren een ijzeren ketel met hutspot – een gemakkelijke eenpansmaaltijd, zij het nog zonder aardappelen. De Watergeuzen trekken de stad binnen en brengen de uitgehongerde bevolking brood, pekelharing en kaas. Op 3 oktober wordt dat feit nog altijd herdacht met hutspot, haring en wittebrood.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
1300-1555
De macht van de graafschappen en hertogdommen blijft toenemen, evenals de macht van het volk...