Katholiek leven in Gendt

De Gendtenaren bleven het katholieke geloof trouw.

Na de Reformatie was het lange tijd niet mogelijk om in het Gelderse Gendt naar de katholieke kerk te gaan. Tijdens de beeldenstorm was de katholieke kerk in het dorp van al haar versierselen ontdaan en in protestantse handen gekomen.

Maar de meerderheid van de Gendtse bevolking bleef het oude geloof trouw en liep iedere week over de dijk naar het volgende dorp, want daar werd de zondagse mis wel oogluikend toegestaan.

Pas halverwege de negentiende eeuw kwam er godsdienstvrijheid en kreeg Gendt weer een eigen katholieke kerk. Het rijke Roomse leven kon beginnen.

Lees meer over het rijke Roomse leven.

De familie Van Driel heeft dus volop deel kunnen nemen aan het katholieke leven in Gendt. Frans Carel schopte het zelfs tot president van de Vincentiusvereniging. Een liefdadigheidsinstelling voor ‘(…) het lenigen van geestelijken en lichamelijken nood in arme huisgezinnen, het zorgen voor eene Roomsch Katholieke opvoeding van arme of verlaten kinderen en het beoefenen van andere liefdewerken.’

Meer info:
http://www.betuwe.net/~historischekringgente/
http://www.lingewaardverband.nl/gendt/node/978

 

spoorwegen

1839 - Op 20 september rijdt de eerste trein van Amsterdam naar Haarlem. Het jaar daarop vervoert de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) op haar verlengde lijn 78.000 passagiers, in 1843 470.000 en in 1850 - de spoorlijn is inmiddels doorgetrokken naar Rotterdam - 900.000. Een spectaculair aantal, gezien het totale inwonertal van het land: drie miljoen.Vertrek van de eerste trein (de Snelheid) van Amsterdam naar Haarlem op 20 september 1839, afgebeeld op een tegentableau. Met de vervoermiddelen die in de hoeken staan afgebeeld, ging het vervolgens snel bergafwaarts.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Wederopbouw
Wederopbouw
1945-1960
Handen uit de mouwen en niet zeuren! Naoorlogse jaren van hard werken en sober leven...