Een duik in het archief..

...levert leuke informatie op over het leven van Jannetje.

In de archieven waren onder meer te vinden:

- Een trouwakte waarin te vinden is dat Jannetje trouwde met Frans Blom op 23 april 1782. Zij woonden destijds in de Zwaanensteeg achter het klooster.

- Verscheidene doopaktes van kinderen die Jannetje en Frans kregen. In totaal kregen ze er elf. Helaas stierven er al heel veel jong. Het was destijds gebruikelijk om een nieuw kind gewoon weer de naam van een overleden kind te geven. Zo kregen ze maar liefst vier kinderen die ze Anna noemden, maar ook vier Pieters.

- In het patentregister vonden we het beroep van Frans terug: opperman. Dat was iemand die hielp bij metselen en het aanleggen van straten.

- In het afbeeldingenarchief vonden we prenten en plattegronden van de Rotterdamse wijk, zoals Jannetje en Frans die nog gekend hebben. Dus ondanks het feit dat van het achttiende-eeuwse Rotterdam niet zo veel is terug te vinden, kunnen we nog genoeg vinden waardoor we ons een beeld kunnen vormen van hun leven.

Meer info:
www.gemeentearchief.rotterdam.nl
- Rob van Drie en Kees Noorda, Verre Verwanten (2005). Familiegeschiedenis dichterbij: Utrecht en Antwerpen.
www.bouwhistorierotterdam.nl

syfilis

1496 - Een nieuwe ziekte openbaart zich: de geslachtsziekte syfilis, ook wel Spaanse of vuile pokken genoemd. Oorzaak is waarschijnlijk het bezoek van een Spaanse vloot aan Zeeland, met aan boord ook Johanna van Aragon, de aanstaande bruid van hertog Filips de Schone. Over de oorzaak van de pest was men wel zeker: het was een straf voor het zondig gedrag van de mensheid.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Napoleontische tijd
Napoleontische tijd
1797-1814
De Republiek wordt in 1795 door Franse troepen bezet...