Serie 1

Verre Verwanten is een serie historische familieprogrammaís van TELEAC, waarin bekende en onbekende Nederlanders op zoek gaan naar hun eigen familiegeschiedenis.

Onder leiding van Jan Douwe Kroeske gaan zij op zoek naar hun Verre Verwanten door de eeuwen heen. Aan de hand van de stamreeksen van twee Nederlanders gaan we terug in de tijd en reconstrueren we het leven van hun voorouders en de rol die zij speelden in de geschiedenis. Soms zijn dat kleine verhalen over het alledaagse leven, maar soms ook is dat verhaal veel bekender en raakt het leven van zo’n Verre Verwant aan grote gebeurtenissen die we uit de geschiedenisboeken kennen.

Bekende Nederlanders
In iedere uitzending staan zes generaties voorouders centraal: drie van elke gast. Opvallend daarbij is dat het in het ene geval gaat om een gast die wij allemaal kennen: bekende Nederlanders zoals Annemarie Jorritsma, Jan Marijnissen, Henk Schiffmacher, Isa Hoes en Ernst Daniël Smid. De andere gast is onbekend, maar - en dat is het verrassende - in de speurtocht naar het verleden van zijn of haar familie stuiten wij uiteindelijk op een Grote Naam uit het verleden, een naam die wij allemaal kennen.

In de loop van het programma kunnen de kandidaten aanwijzingen verzamelen waarmee zij de identiteit, de woonplaats of het beroep van hun voorouders kunnen achterhalen. Aan het eind bezoeken we twee plekken in Nederland die iets zeggen over de oudste voorouders van beide kandidaten. En zo krijgt hun verleden een heel persoonlijk tintje en wordt het dichterbij gehaald. Want de geschiedenis is een gebied dat ons allen toebehoort. Het is van ons. Het is de plek waar wij kunnen onderzoeken wie wij zijn, wat ons vormt en wat ons lot bepaalt.

Presentatie
Verre Verwanten wordt in de studio gepresenteerd door Jan Douwe Kroeske, onder meer bekend van de tv-programma's 'Jules Unlimited' en '2 Meter Sessies’.
In iedere uitzending zijn een paar korte filmpjes opgenomen over het Nederland van de voorouders van de twee studiogasten. Die filmpjes worden gepresenteerd door Margreet Beetsma, presentatrice van 'Het Klokhuis'.

Zelf aan de slag met genealogisch onderzoek?
Voor het afstammingsonderzoek bij Verre Verwanten is samengewerkt met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Als u zelf aan de slag wilt met stamboomonderzoek, is het CBG het beste startpunt.  
Op de online Onderzoekgids familiegeschiedenis van het Centraal Bureau voor Genealogie ziet u hoe u uw eigen stamboomonderzoek het beste kunt aanpakken. U vindt er veel handige tips en meer informatie over wat genealogie precies inhoudt. Het boek Verre Verwanten geeft ook uitleg voor iedereen die zijn eigen afstamming wil gaan onderzoeken. Bovendien behandelt het beknopt een aantal historische thema's. 

Ondertiteling
ondertiteling voor doven en slechthorenden via teletekstpagina 888

Productiedatum
voorjaar 2005

woningnood

1963 - Minister Bogaers geeft ter bestrijding van de woningnood toekomstige bouwvakkers vrijstelling van militaire dienst. Hij propageert arbeidsbesparende bouwsystemen om de bouw te industrialiseren. Schaalvergroting moet leiden tot lagere bouwkosten.

Ondertussen in de...

Interbellum
Interbellum
1918-1940
Periode 'tussen beide wereldoorlogen'. In Nederland een betrekkelijk rustige periode...