Nieuw-Amsterdam

heet nu New York!

Nieuw-Amsterdam was de naam van de zeventiende-eeuwse nederzetting die de hoofdstad was van de provincie Nieuw-Nederland. Nieuw-Amsterdam zou later uitgroeien tot wat nu de stad New York is.

Nieuw-Amsterdam was in Nederlandse handen van 1625 tot november 1674, toen het uiteindelijk aan de Engelsen werd afgestaan. Daarvóór kwam het gebied voor een korte periode onder Engels gezag na de Tweede Engelse oorlog die werd besloten met de Vrede van Breda in 1667.

De voorouder van Stephanie de Brauw, Johanna de Laet, was één van de 9 dochters van Johannes de Laet.  Zij trouwde in 1644 met Johannes de Hulter. Johanna en Johannes gingen in Leiden wonen, waar 5 van hun kinderen werden gedoopt. Daarna werden in Nieuw-Nederland nog 2 nakomelingen geboren.

In 1653, voeren Johannes de Hulter en zijn gezin met ‘De Graft’ naar Nieuw-Nederland. De Hulter was de aanvoerder van een groep nieuwe migranten. Het echtpaar vestigde zich in Rensselaerswijck, in het huidge Albany.

Johannes de Hulter stierf in 1656, nadat hij minder dan 3 jaar in de kolonie had doorgebracht. De weduwe Johanna verhuisde in 1658 met haar dochter en 3 zonen naar Nieuw-Amsterdam. Op 9 maart 1659 trouwde ze daar met Jeronimus Ebbingh in de Dutch Reformed Church.

Ebbingh had zich in Nieuw-Amsterdam gevestigd een paar jaar voor zijn huwelijk met Johanna. Hij kreeg het burgerrecht in 1658 en kocht in 1657 het huis 'no.7 block D. Castello Plan'; dat is nu Stone Street op Manhattan. Op die plek middenin 'The Big Apple' staan nu wolkenkrabbers, maar stond ooit de familieboerderij van Johanna, de voorouder van Stephanie de Brauw.

Het echtpaar Ebbingh remigreerde uiteindelijk naar Nederland, waar ze hun laatste jaren in Amsterdam leefde. Johanna sterft op 19 juli 1684 en werd begraven op 3 augustus 1684 in de Pieterskerk in Leiden, in het graf van haar vader.

Jeronimus Ebbingh leefde nog 7 jaar langer, hij Stierf op 13 februari 1691 in Amsterdam en werd in de buurt van Utrecht begraven, waar zijn dochter een graf had gekocht.


Meer info:

http://www.nnp.org/
http://www.governorsislandtolerancepark.org/
http://www.historicnewamsterdam.com/
http://users.skynet.be/newyorkfoundation/index.html

ECG

1924 - Willem Einthoven krijgt de Nobelprijs voor geneeskunde voor zijn snaargalvanometer. Met deze vinding, uit 1903, is het mogelijk een elektrocardiogram (ECG) van het hart te maken.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Napoleontische tijd
Napoleontische tijd
1797-1814
De Republiek wordt in 1795 door Franse troepen bezet...