Willem Geuchies Stuit

De voorouder van Harm Edens, Willem Geuchies Stuit, was een schipper uit Wildervank, in de veenkolonieen. Vanuit dit gebied kwam een levendige handel op via de Oostzee. Het was vooral zijn zoon Harm Willems Stuit die halverwege de negentiende eeuw als schipper de grote bloeiperiode van de Oostzeevaart meemaakte.

Bekijk het filmpje over de Oostzeehandel.

    De vaart op de Oostzee vormde een niet weg te denken economische rol in het Groningen van het midden van de negentiende eeuw.  | Meer


Pasen

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na volle maan na 21 maart. Het is het feest ter gedachtenis aan de opstanding van Jezus, op de derde dag na zijn kruisiging. Op paaszondag wordt met het opsteken van de paaskaars de opstanding van Jezus gevierd als teken van de goddelijke overwinning op de dood (foto). In allerlei streken zijn typische paasgebruiken. Een ervan is het noten schieten, een spel met walnoten op een rij die moeten worden afgeschoten. Onder andere in Drenthe worden nog altijd grote paasvuren ontstoken.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Napoleontische tijd
Napoleontische tijd
1797-1814
De Republiek wordt in 1795 door Franse troepen bezet...