NPO
NTR

Let wel: gedurende de looptijd van Het Groot Dictee der Nederlandse taal zijn SPELLINGWIJZIGINGEN doorgevoerd: in 1995/'96 en 2005/'6.

 

Daarvoor was de spelling uit het Groene Boekje uit 1954 de norm. Dit was de zogenaamde 'voorkeurspelling'. Je mocht toen zowel 'bureau' als 'buro' spellen, maar 'bureau' genoot de voorkeur. Net als 'kultuur' en 'cultuur', waarbij 'cultuur' geprefereerd werd.

 

De huidige spellingsregels, geïntroduceerd in 2005, zijn officieel geldig vanaf augustus 2006.

 

Voor de dictees vanaf 2006 worden daarom als norm voor de juiste spelling gebruikt:

 

- De leidraad en de woordenlijst van het 'Groene Boekje', ofwel de spelling in de Woordenlijst Nederlandse Taal zoals in 2015 uitgegeven door Sdu Uitgevers/Lannoo ( elektronisch beschikbaar gesteld door de Nederlandse Taalunie op het 'Taalunieversum' http://woordenlijst.org/ ).

 

- Voor woorden die niet in het 'Groene Boekje' staan, geldt de spelling in Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (uitgave uit 2015).

 

De volgende 6 punten gelden als fout:

1. spelfouten (meerdere fouten in een woord mogelijk);
2. het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of
afbrekingstekens of het ontbreken daarvan;
3. het niet op de juiste manier aaneenschrijven van
samenstellingen;
4. fouten tegen het gebruik van accenten, apostrofs, en
trema's;
5. het gebruik van hoofdletters als het kleine letters
moeten zijn;
6. het gebruik van kleine letters als het hoofdletters
moeten zijn.

 

U breekt geen woorden af als u aan het eind van een regel komt. Schrijf het woord op de volgende regel, zodat er geen twijfel is of u een koppelteken gebruikt of een teken om het woord af te breken.