Het beleg van Groningen

In hetr rampjaar 1672 werd de Republiek van vier kanten aangevallen.

Zoals zoveel steden in ons land bestond voor de inwoners van de stad Groningen in de Middeleeuwen al de verplichting, dat elk huis een weerbare man moest leveren voor de verdediging van de stad. Dit burgerregiment zou worden ingezet wanneer de stad werd aangevallen of bij een militaire expeditie buiten haar grondgebied. Naarmate de bevolking van de stad groeide, het bebouwde gebied groter werd en de lengte van de te verdedigen wallen toenam, groeide ook de noodzaak het burgerregiment uit te breiden. In 1633 werd het aantal vaandels op twaalf gebracht en in 1657 op achttien.  
 
In het rampjaar 1672, werd de republiek van vier kanten aangevallen. Uit deze tijd stamt de spreuk: 'Het volk was redeloos, de regering radeloos, en het land was reddeloos'. Op zee bedreigden de Engelsen ons land, in het zuiden rukten de Fransen op en uit het Oosten trokken twee bisschoppelijke legers op, onder leiding van de Hertog van Munster. Hij is beter bekend als Bommen Berend.

Bommen Berend ging met zijn troepen al brandschattend door Drenthe om de rijke stad Groningen in te nemen. Maar dat was niet zo eenvoudig als hij dacht. De gebieden ten noorden, ten oosten en ten westen van de stad waren onder water gezet. En dus kon de stad alleen vanuit het zuiden tot overgave worden gedwongen. Wekenlang lag Groningen onder vuur.

Zo'n negenduizend kanonskogels, vijfduizend brandbommen en stinkpotten daalden op de stad neer. Er werd zelfs met Drentse zwerfkeien geschoten, maar de Groningers waren taai en gaven zich niet gewonnen. Op 28 augustus 1672, na zes weken van strijd, gaf Bommen Berend het op en hij vertrok met wat er nog van zijn leger over was. Groningen was ontzet.   

Meer info: 

- www.grunn.nl
- Kramer, J.G. (1902) Het beleg van Groningen in 1672, Amsterdam: Van Dishoeck

poŽzie

1996 - Bij Zaltbommel wordt de nieuwe Waalbrug officieel in gebruik genomen. Ze is genoemd naar Martinus Nijhoff, de dichter die aan de eerste brug over de rivier een fraai gedicht wijdde.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Interbellum
Interbellum
1918-1940
Periode 'tussen beide wereldoorlogen'. In Nederland een betrekkelijk rustige periode...