Delftse Donderslag

Zo’n 350 jaar voor de vuurwerkramp in Enschede vond er een vergelijkbare ramp plaats in Delft.

Midden in de binnenstad van Delft, op het voormalige terrein van het clarissenklooster, stond een kruitmagazijn. Maar weinig mensen wisten van het bestaan van dit magazijn en daarom werd het ook wel het 'Secreet (Geheim) van Holland' genoemd. Op maandagochtend 12 oktober 1654 rond half elf ging Cornelis Soetens, de commies (beheerder), het magazijn in om een kruitmonster te nemen. Wat daarbinnen precies gebeurde is nooit bekend geworden, maar wat volgde was een enorme ontploffing. Ruim 80.000 pond buskruit ging de lucht in.

Op de plek waar het magazijn had gestaan was een krater geslagen van vijf meter diep. In honderden meters omtrek raakten gebouwen zwaar beschadigd en minstens vijfhonderd woningen waren verwoest. Meer dan honderd mensen vonden de dood en nog veel meer raakten gewond. De knal was volgens overlevering tot op Texel te horen en zou de geschiedenis ingaan als: de Delftse donderslag.

Meer info:
Mauritshuis in focus. Themanummer: Carel Fabritius. Jaargang 17, nr. 2, september 2004
Delf. Cultuurhistorisch Bulletin Delft. Jaargang 4, nr. 4 2002
- Houtzager, Hendrik Leonard (1988), Kruit en krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO. Amsterdam: Rodopi
http://www.gemeentemusea-delft.nl/gmd21012005/normal.aspx?m=Prinsenhof&identifier=502&toplevel=tentoonstellingen
http://www.dp-c.nl/artikel_15.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Delftse_donderslag

stoomweefgetouw

1790 - De Engelsman Edmond Cartwright construeert het mechanische stoomweefgetouw.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...