Christiaan Haije

Christaan Haije, de voorouder van Ron Brandsteder, was zilversmid rond 1800. Een periode waarin ondanks de leuze ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ nog grote verschillen bestonden tussen adel en volk.

 

    De dansen die aan het hof werden gedanst, waren vaak verfijnde volksdansen waarmee de adel zich van het gewone volk wilde onderscheiden.  | Meer


structuralisme

1957 - Ontstaan van het Structuralisme. Deze architectonische stroming houdt zich bezig met de relatie tussen het openbare en het private doomein en gaat uit van repeterende modulen die verwerkt worden tot een heldere structuur - een methode die zeer geschikt is voor de toepassing van prefab-elementen. Bekende architecten van deze stroming: Aldo van Eyck (Burgerweeshuis Amsterdam, 1957-1960) en Herman Herzberger (Hoofdkantoor Centraal Beheer Apeldoorn, 1968-1972).

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Prehistorie
Prehistorie
Tot 57 v. Chr.
Met prehistorie verwijst men naar een tijdperk waarover geen geschreven bronnen bekend zijn...