NPO
NTR

 

Moeilijke woorden

 

Groot Dictee
Charivarius
macedoine
thesaurus
bêtises
journaille
anno hodie
raillerend
exposé
pennenstrijd
piteuze
initiëren.

lammenadige
anastrofes
criticaster
tante Betje
postale
verbiage
zeugmata
polysyndetons
anakoloeten
wiewauwde

contaminatie
irriteren
mitsgaders
quid pro quo
emendeer

feniks
waarmee
accusatie
cliché

reflecteerde
krankjorume
Koningslied
godganse 
participatiemaatschappij
streste

ons inziens
gardekorps
campertiaanse
megafonetische
vurrukkulluk –
voorkeurspelling

niet zozeer, als wel
fetisj
breidelen
Babels imbroglio
przewalskipaardenmiddel

pseudobancaire
phishing
zorgeloos
Het ligt dicht bij Kortrijk