NPO
NTR
3 juni 2014

 

Het Groot Dictee 2006 werd geschreven door columnist Martin Bril. De tekst gaat over een café waar een man en een vrouw hun relatie beëindigen. Enkele moeilijke woorden waren beatjuggelen, guppy en caipirinha. Het was de zeventiende keer dat het Groot Dictee werd gehouden.

 

Winnaar was de Nederlander Jacques Bettelheim. Hij had maar vijf fouten. De 60 deelnemers maakten gemiddeld 31 fouten.

De winnaar bij de prominenten was de Vlaamse royalty-journalist Jan van den Berghe met 17 fouten. Andries Knevel was met 30 fouten de beste bekende Nederlander.

Met deze 17e editie meegerekend is het dictee negen keer gewonnen door een Vlaming, en acht keer door een Nederlander.

JURY
De jury van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal werd dit jaar voor de tweede keer voorgezeten door oud-Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven.