NPO
NTR

Titel: De portemonnee

 

1 Allerwegen
2 kassiers
3 caissières
4decembermaand
5 financieel
6 project
7 vanjewelste
8 ommekomst
9 fiducie
10 euro
 
11 geschiedt
12 ter wille van
13 Europese
14 excentriek
15 euro-enthousiasme
16 'eureka'
17 zopas
18 Europagezinde
19 europarlementariër
20 achtuurjournaal
21 geëxalteerd
22 uitkrijten
 
23 eurosceptici
24 degenen
25 van jongs af
26 konterfeitsels
27 marokijnen
28 portefeuille
29 euroambtenarij
30 algauw
31 potjeslatijn
32 geë-mailde
33 litanieën
34 allesbehalve
35 Brussels
 
36 prevelementen
37 mèlee
38 somtijds
39 veronachtzaamde
40 sinterklaas- en kerstaankopen
41 coupures
42 decennialang
43 rouleren
44 chagrijn
45 lievemoederen
46 antiquarische
47 hartelust
 
48 cadeaus
49 stereotiepe
50 barbiepoppen
51 cd'tjes
52 rock-'n-rollmuziek
53 rococoachtige
54 kalligrafieën
55 emaillen
56 kookgerei
57 geciseleerde
58 etagères
59 en passant
60 tekeer
61 kittelorige
62 employés (als je aan dames denkt: employees)
63 achter in
64 pootaan spelen
 
65 à propos
66 excursies
67 Zuid-Europese
68 contreien
69 valuta (mag ook: valuta's)
70 overheeft
71 halsoverkop
72 van af zien te komen
73 in den vreemde
74 goedbeschouwd
75 cappuccino
76 carpaccio
77 chipolatapudding
78 krankjorume
79 wiedes
 
80 beurzen
81 gedaanteverwisseling
82 ten gerieve van
83 vrijemarkteconomie
84 één
85 zij
86 hopelijk
87 moge
88 beeltenis
89 soevereine
90 monarch
91 staatsiefoto's
92 nooit ofte nimmer
93 van overheidswege
94 geëlimineerd
 
95 weifelaar
96 exercitie
97 een tijdlang
98 twijfelend
99 usance
100 zogezegd
101 pakweg
102 grinniken
103 gejeremieer
104 numismatisch
105 debacle
106 portemonnee