NPO
NTR

1. verorberen
2. hete bliksem
3. brijige
4. stamppot
5. in den beginne
6. gecreëerd
7. chef-kok
8. ten eeuwigen dage
9. bijbel
10. Jakobs
 
11. Betel, Beth-El
12. Genesis 28 vers 12
13. jakobsladder
14. Jakob
15. waarover
16. engelen
17. op en neer
18. boven aan
19. waarop
20. geolied
 
21. zevenslaper
22. zo dadelijk
23. brillantine
24. intussen
25. neergevlijd
26. exquise
27. boven op
28. melkzuurbacteriën
29. tekeergingen
30. fijngesneden
 
31. wittekool
32. vaders
33. Schriftlezing
34. allang
35. verstomd
36. oudtestamentische
37. scène
38. geïnterpreteerd
39. plafondschildering
40. bisschoppelijk
 
41. Udine
42. Tiepolo’s
43. Bijbelse
44. De droom van Jakob
45. ontwaarde
46. van jongs af aan
47. Vermoedde
48. gedweeë
49. allerminst
50. vrouwenkuiten
 
51. vieve
52. klip-en-klaar
53. soigneren
54. koninkrijk der hemelen
55. doorgedrongen
56. Godsgezanten
57. bacchanten
58. ladderzat
59. furieuze
60. uitdeinend
 
61. geluidsorgie
62. Jimi Hendrix
63. gitaarriff
64. schrepele
65. perste