Niet zitten, maar werken

In 1589 verscheen voor het Amsterdamse gerecht een jongen op verdenking van diefstal. De schepenen aarzelden: was het niet beter het kind een werkstraf op te leggen?
Op de afbeelding de binnenplaats van het Amterdamse rasphuis.
[klik voor vergroting]
De discussie die hierop volgde, leidde in 1596 tot oprichting van een tuchthuis in het voormalige Catharinaklooster aan de Heiligeweg. Een jaar later zaten er al 70 jongens.

Lang heeft het experiment niet geduurd. Het stadsbestuur begon het tuchthuis te zien als bron van goedkope arbeidskrachten en veroordeelde ook steeds meer volwassenen tot een werkstraf in het tuchthuis.

De meeste gevangenen moesten voor de wol- en lakennijverheid Zuid-Amerikaans verfhout fijnraspen, zodat het tuchthuis algauw de naam rasphuis kreeg.

In 1815 werd het rasphuis in Amsterdam opgeheven.

Op de afbeelding de binnenplaats van het Amterdamse rasphuis.

energiecrisis

1973 - De energiecrisis maakt duidelijk dat er zuiniger met energie moet worden omgegaan. In 1979 worden de eerste flats met zonnepanelen gebouwd in de wijk Waardhuizen in Amstelveen.

Relevante tijdvakken