Dan liever thuis dood

Omstreeks het midden van de 19de eeuw was het met de ziekenhuisverpleging in Nederland droevig gesteld. De arts J. Korteweg schreef over het Amsterdamse Binnengasthuis dat hij persoonlijk kende.
De als ziekenzaal ingerichte zolder van het Amsterdamse Binnengasthuis omstreeks 1880.
[klik voor vergroting]

Schering en inslag waren volgens hem ‘het mishandelen van zieken die geen fooi gaven, het niet toedienen van voorgeschreven geneesmiddelen, het verstrekken van morphine tegen betaling, het laten werken van patiënten, ook al liet hun toestand dit niet toe, en het, staande op een stoel, verkopen van de beste stukken vlees, geprikt aan een vork en omhooggehouden, aan de meest biedenden’.

Even negatief was een Tilburgse arts uit die tijd. ‘Neen, dan liever thuis sterven’ was de reactie die hij vaak kreeg als hij iemand aanraadde naar het ziekenhuis te gaan.

Op de foto de als ziekenzaal ingerichte zolder van het Amsterdamse Binnengasthuis omstreeks 1880.

spinnewiel

1338 - Eerste afbeelding van het 'spindelwiel' in een handschrift. Het is een variant op de spintol en het spinsteentje, maar nu voorzien van een wiel. Van het spinnewiel zoals wij het kennen, dateert de eerste afbeelding uit 1475/80. Waarschijnlijk is het al in de 14de eeuw gebruikt in Italië. In de eerste helft van de 16de eeuw voorziet een zekere Jürgen uit het Saksische Wattenbüttel het spinnewiel van een pedaal.