Ruimte voor de heilige koe

Opgejaagd door de snelle groei van het autoverkeer presenteerde de regering in 1927 een rijkswegenplan. Daarin werd nog uitgegaan van een geleidelijke toeneming van het autobezit zodat het niet nodig was om dure nieuwe hoofdverbindingen aan te leggen.
De aanleg van nieuwe autowegen die als een liniaal door het landschap werden getrokken.
[klik voor vergroting]
Men kon eerst volstaan met het verbeteren en verbreden van het bestaande wegennet. Al na een paar jaar moesten de plannen echter worden bijgesteld.

In 1936 verscheen een nieuw plan, nu met het voorstel sommige nieuwe wegen van gescheiden rijbanen te voorzien.

Op de foto rechts de aanleg van nieuwe autowegen die als een liniaal door het landschap werden getrokken.

Op de foto onder een nieuw stuk snelweg bij Amersfoort, eind jaren dertig.

Een nieuw stuk snelweg bij Amersfoort, eind jaren dertig.
[klik voor vergroting]

lokale trams

1935 - Nederland telt enkele tientallen interlokale tramnetten, met een totale lengte van 2.500 kilometer. Hoewel de meeste lijnen inmiddels zijn geŽlektrificeerd, ziet de toekomst van de interlokale tram er somber uit. De meeste diensten worden in de loop der jaren overgenomen door de autobus. Met deze vogelvluchtkaart van het gebied ten noorden van het IJ adverteerde de Noordhollandsche Tram voor daguitstapjes in deze nog landelijke streek van water en polderland.

Relevante tijdvakken