Het begin van het kruiswerk

Hoewel de overheid in 1865 duidelijke regels had gesteld, bleek aan de uitvoering ervan nogal wat te schorten.
Een pagina uit een brochure uit 1919 met uitleg hoe met petroleum de hoofdluis kon worden bestreden.
[klik voor vergroting]

In 1875 richtte J. Penn daarom het Witte Kruis op. Doel van deze eerste kruisvereniging was de bevolking van Noord-Holland deskundige en verantwoorde verpleegkundige hulp te bieden, verpleegartikelen uit te lenen, voorlichting te geven en plaatselijke overheden aan te zetten tot actie.

Penns werk vond navolging. In 1900 werd in Zuid-Holland het Groene Kruis opgericht, gevolgd door het Wit-Gele en het Oranje-Groene Kruis in de jaren daarna, respectievelijk op katholieke en protestantse grondslag.

Op de afbeelding een pagina uit een brochure uit 1919 met uitleg hoe met petroleum de hoofdluis kon worden bestreden.

kano's

6500 - Het vervoermiddel bij uitstek in de waterrijke veengebieden waaruit onze gebieden bestaan is de kano. Ze worden gemaakt van dennenbomen.