Stapvoets voorwaarts

Ongeletterde geneesjuffers
[klik voor vergroting]
In handel, scheepvaart, financiën en kunst een periode geweest zijn waarin de Nederlanders met kop en schouders uitstaken boven de omringende landen, op medisch gebied heerste in de Republiek een verontrustende stilte.

Terwijl in landen als Italië, Frankrijk en Engeland renaissance en humanisme aanleiding gaven tot nieuw onderzoek naar ziekte - en gezondheid en niet zelden tot gewaagde experimenten - was de bevolking van de Nederlanden overgeleverd aan medicinae doctores, chirurgijns en apothekers.

Veel wisten ze niet, al was het nog altijd meer dan het bonte gezelschap van veelal ongeletterde geneesjuffers (zie afbeelding), steensnijders, staarlichters, ledenzetters, kruidenvrouwtjes, piskijkers en ander beunhazen. Toch waren er uitzonderingen. Mannen als Pieter van Foreest (die zijn opleiding had genoten in het Italiaanse Padua en wel de Nederlandse Hippocrates werd genoemd), Frederik Ruysch, Reinier de Graaf, Antonie van Leeuwenhoek, Jan Swammerdam en Herman Boerhaave durfden het aan de platgetreden paden van hun collega-medici te verlaten.

Ze waagden zich aan nieuw onderzoek en stelden zich daardoor bloot aan de ernstige kritiek van hun vakbroeders, die voor hun experimenten vaak weinig waardering konden opbrengen. Hun namen komen dan ook voor in elk overzichtswerk van de geschiedenis der geneeskunde, zij het vaak slechts in een voetnoot.

eerste kledingfabriek

1895 - Eerste elektrische kledingfabriek. Ze staat in Rotterdam. Eigenaar is S. Hartogs, fabrikant van boezelaars en kinderkleding.

Relevante tijdvakken