Roep om professionaliteit

De hoge zuigelingensterfte en de slechte lichamelijke conditie van veel armen bleven niet onopgemerkt.
Een onderzoekskamer in het Rijks Militair Hospitaal te Utrecht omstreeks 1900.
[klik voor vergroting]

Aangestoken door het verlichtingsdenken de mens kan met gebruikmaking van zijn verstand zèlf zijn problemen oplossen ontwaakte de medische stand uit een diepe slaap. Tussen 1800 en 1850 verschenen niet minder dan 39 geneeskundige tijdschriften.

In 1849 volgde de oprichting van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Doel: ‘het aankweken van meer professionaliteit ter verhoging van het aanzien van de geneeskundige stand’. In 1865 nam de Tweede Kamer de Gezondheidswet aan. Voor het eerst werd daarin geregeld aan welke eisen een beginnend arts, apotheker of vroedvrouw moest voldoen.

Op de foto rechtsboven het interieur van een Amsterdamse apotheek in 1893.

Op de foto onder een onderzoekskamer in het Rijks Militair Hospitaal te Utrecht omstreeks 1900.

 

Het interieur van een Amsterdamse apotheek in 1893.
[klik voor vergroting]

kleine criminaliteit

1986 - De commissie-Roethof publiceert haar eindrapport over een onderzoek naar kleine criminaliteit. Belangrijkste conclusies: deze vorm van criminaliteit is leeftijdsgebonden (vooral jongeren tussende 15 en 25 jaar) en de oorzaak van de explosieve stijging is vooral te wijten aan gebrekkige sociale controle.