Amelisweerd

In 1968 werd een nieuw Rijkswegenplan opgesteld waarin honderden kilometers nieuwe snelwegen waren voorzien.

Vooral door de inspraakmode van die jaren, het verzet van provo’s en kabouters, het Rapport van de Club van Rome (1972) en de oliecrisis van 1973 kwam er weinig van terecht.

In 1982 gingen natuurvrienden en politie met elkaar op de vuist.
[klik voor vergroting]

Bezuinigingen, meer benul van landschapswaarden en de actiegroep Vrienden van Amelisweerd konden niet voorkomen dat de A27 dwars door het bos van landgoed Amelisweerd bij Utrecht werd aangelegd. De overheid was overtuigd van het enorme belang van de nieuwe snelweg:

Minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat: 'Amelisweerd is de enige nog ontbrekende schakel in de wegverbinding tussen Oslo en Madrid.' Een onbekende ambtenaar: 'Heel Nederland, nee zelfs heel Europa klem zal komen te staan bij Oudenrijn, als die weg er niet komt.' 

In 1982 gingen natuurvrienden en politie met elkaar op de vuist. Nadien bedacht de overheid zich wel tien keer bij zulke natuuroffers. In 1986 werd de A27 geopend.

Meer info:
Meer lezen over de aanleg van de A27 door het bos van Amelisweerd en de actiegroep Vrienden van Amelisweerd op www.ublad.uu.nl

In 1982 gingen natuurvrienden en politie met elkaar op de vuist.
[klik voor vergroting]

voorloper monumentenzorg

1881 - Victor de Stuers koopt het gotische huis ‘Het Lammetje’ te Veere, waarvan de sloop al is begonnen. De Stuers is een van de Nederlanders die zich zorgen maken over het verdwijnen van het oud-Hollandse stadsbeeld. Jaren later zal in 1918 het Rijksbureau voor Monumentenzorg worden opgericht.

Relevante tijdvakken