Nieuwe bedreigingen

In de voorbije eeuw heeft de medische wetenschap de dood heel wat wapens uit handen geslagen.
Inmiddels zijn zoín 33 miljoen mensen met dit virus besmet en stelt AIDS de medische wetenschap opnieuw voor een uitdaging.
[klik voor vergroting]

Cholera, tbc en pokken zijn grotendeels uitgeroeid, althans in de westerse wereld. De ontdekking van röntgenstraling in 1895 leidde aanvankelijk tot brandwonden en huidkanker bij degenen die ermee werkten.

Toen de oorzaak eenmaal bekend was, kon de straling worden toegepast om sommige kankercellen onschadelijk te maken. Er waren ook tegenslagen. In 1984 werd een virus ontdekt dat het afweersysteem aantast. Inmiddels zijn zo’n 33 miljoen mensen met dit virus besmet (zie kaart) en stelt AIDS de medische wetenschap opnieuw voor een uitdaging.

Er zijn al wel medicijnen om de werking van het virus te remmen, maar toepassing ervan is met name voor arme landen, waar het virus het hardst om zich heen slaat, te duur. Ook in de Westerse wereld kost de bestrijding van moderne ziekten veel geld.

Toen koningin Wilhelmina in 1948 haar gouden regeringsjubileum vierde, besloot ze het nationaal geschenk te bestemmen voor de kankerbestrijding. Er werd twee miljoen gulden ingezameld, onder meer in Breda (foto).

Toen koningin Wilhelmina in 1948 haar gouden regeringsjubileum vierde, besloot ze het nationaal geschenk te bestemmen voor de kankerbestrijding.
[klik voor vergroting]

afschaffing lijfstraffen

1854 - Lijfstraffen wordt afgeschaft, met uitzondering van de geseling. In 1870 zal ook deze straf worden verboden. In 1860 vond de laatste openbare terechtstelling in Nederland plaats. Hoewel daarna nog verschillende keren de doodstraf is uitgesproken, verleende de koning in alle gevallen gratie.

Relevante tijdvakken