Literatuurlijst 9


Publieke herinnering
Er verschijnen in Nederland veel studies over de publieke herinnering aan de meest dramatische epsiodes uit de recente geschiedenis. Frank van Vree, 'In de schaduw van Auschwitz . herinneringen, beelden, geschiedenis' (Groningen, 1995); Ido de Haan, 'Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, 1945-1995' (Amsterdam, 1997); Gert Oostindië, 'Postkoloniaal Nederland. Herdenken, vergeten, verdringen' (Amsterdam, 2009).

Polarisatie
Hoezeer die herinnering vanaf het begin gepolitiseerd werd, blijkt onder meer uit: Annet Mooij, 'De strijd om de Februaristaking (Amsterdam, 2006) en de al even leesbare studies van Jolande Withuis, 'Erkenning. Van oorlogstrauma naar klaagcultuur' (Amsterdam, 2002) en 'Na het kamp: vriendschap en politieke strijd' (Amsterdam, 2005).

WO II op tv
Van belang is ook: Chris Vos, 'Televisie en bezetting. Een onderzoek naar de documentaire verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland' (Hilversum, 1995).

Vergelijkingen
Vanuit een vergelijkend Europees perspectief analyseerde Pieter Lagrou de effecten van wereldconflicten op de westeuropese samenlevingen: Pieter Lagrou, 'The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in western Europe, 1945-1965' (Cambridge 1999). Zie ook: Frank van Vree & Rob van Laarse, 'De dynamiek van de herinnering – Nederland en de Tweede Wereldoorlog' (Amsterdam, 2009).

Over hoe andere landen hun oorlogsverleden verwerkten verschenen uitstekende studies van Henry Rousso, 'Le syndrome de Vichy (1944-198...)' (Paris, 1987) en Ian Buruma, 'Het loon van de schuld: herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan' (Amsterdam, 1994).