Amsterdamse handelsvertegenwoordiger (dagboek)

Categorie: Overig
 • Persoonsgegevens
  Naam Amsterdamse handelsvertegenwoordiger (dagboek)
  Functie Handelsvertegenwoordiger
  Nationaliteit Nederlandse
  Categorie Overig
  Video
  Deportaties in Amsterdam
  Ondanks de dreging van Mauthausen weigeren veel Amsterdamse Joden te gehoorzamen aan de Duitse oproepen om zich te melden voor deportatie. Weigeraars worden 's avonds opgehaald door de politie, zag Jules Schelvis.
  Bron: De Oorlog, deel 5 (1 min. 17 sec.)
 • Persoonsgegevens
  Naam Amsterdamse handelsvertegenwoordiger (dagboek)
  Functie Handelsvertegenwoordiger
  Nationaliteit Nederlandse
  Categorie Overig
  Video
  Razzia in Amsterdam
  In januari 1941 komt WA-man Koot om in Amsterdam bij gevechten tussen (Joodse) knokploegen en de WA. Als vergelding worden 425 Joden bijeen gedreven en met onbekende bestemming weggevoerd.
  Bron: De Oorlog, deel 5 (1 min. 32 sec.)
 • Persoonsgegevens
  Naam Amsterdamse handelsvertegenwoordiger (dagboek)
  Functie Handelsvertegenwoordiger
  Nationaliteit Nederlandse
  Categorie Overig
  Video
  Razzia's en deportaties in Amsterdam
  In het voorjaar van 1943 beginnen de Duitsers met razzia's in Amsterdam. Iedereen die het wil kan het zien. Jules Schelvis ziet het vanuit zijn raam. Buurtbewoners van halen de verlaten huizen leeg.
  Bron: De Oorlog, deel 5 (1 min. 49 sec.)
Een handelsvertegenwoordiger schrijft over razzia's en deportaties in Amsterdam op 20 en 21 juni 1943.
20 juni 1943

'Groote God een nieuwe razzia. Oost is afgesloten, zuid ook. Je kan nu de stad niet meer in. Dus hoe kan je naar Centraal of Muiderpoort…!

Daar gaat onze mooie dag. Kom, niet de moed opgeven. Ik zie de lange gezichten al van mijn vrouw en jongen. Laten we naar het Amstelstation gaan.

Zoo gezegd, zoo gedaan. Wij wandelen in deze heerlijke zomerdag door de Kruislaan van Weesperzijde naar Amstelstation. Wij ontmoeten geen sterveling. Aangekomen ter plaatse bevreemd het ons de hal is totaal verlaten. Zou er wel een trein rijden?

Ja, ja hoor. Een juichkreet stijgt in ons op. Wij gaan deez plaats van ellende voor een dag verlaten. De trein komt om 7.45 aan. Hij is nog vol ook, ondanks dat hij niet heeft gestopt bij Muiderpoort. Heerlijk, wij zijn er meteen op weg naar Tiel.

Velen in de trein weten niet eens wat er in Amsterdam wordt afspeelt. De laatste joden worden opgehaald. Op een hoop gedreven en weggevoerd als vee. Uit huis en hof naar de vreemde. Eerst naar Vucht en daarna door op transport naar Polen.

Och, wat moeten de menschen toch wel mee maken. Gescheiden van vrouw en kinderen. Laat het geen aangenaam volk zijn, maar het zijn toch mensen. Hoe kan dat de Goede God gedoogen.

Het antwoord op deze vraag gaf een Dominee voor eenige weken terug op een Zondagmorgen. Hij Onze Heer heeft ook gedoogd dat Judas hem heeft verraden, dat Petrus hem heeft verloochend en dat zijn volk hem kruisigde. Het zij zoo.'


21 juni 1943

'Wij gaan hardloopen. V. Dien moet het tegen mij afleggen. Wim wint het van Bert. De Willinks zijn kampioen. Dan gaan we boksen. Daarna trachten de jongens V. Dien op de grond te krijgen. Geen schijn van kans. Hij zweet als een aandrager. Wij maken ons heerlijk moe.

Wat is het leven mooi. En in Amsterdam worden de Joden op een hoop gedreven als vee. Hun bundeltje op de rug. De deken bij hun. Dagen van te voren hebben ze hun spulletjes al klaar gemaakt.

Maar toch wat moet dat afscheid zwaar geweest zijn. Afscheid van hun zoo vertrouwde huiskamer, van hun vrienden en kennissen. En wij eten kersen de eene mand na de andere. En wij luieren heerlijk. Wat is het hier zalig.'Bron:
*Dagboekfragmenten 1940 – 1945, p. 305 – 308.
*NIOD 244/501.