Personen uit de afleveringen

Totaal 10 personen
Piet  Aalberse
Piet Aalberse (dagboek)
Minister van Arbeid
De katholieke politicus en minister van Arbeid Piet Aalberse was in november 1918 getuige van de mislukte revolutie van de socialist Pieter Jelles Troelstra.
Persoon
Conservatief-liberaal politicus
De Beaufort was voor de Eerste Wereldoorlog voorman van de vrij-liberalen en minister van Buitenlandse zaken. Zijn dagboek geeft een idee hoe het er tijdens de Eerste...
Hendrikus  Colijn
Premier van vijf kabinetten
Dat de parlementaire democratie in Nederland de dertiger jaren ongeschonden doorkwam heeft zeker ook te maken met de sterkste politieke figuur uit dat decennium, Hendrikus Colijn.
Marinus van der Goes van Naters
Fractievoorzitter PvdA
Eén van de leden van het Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding (ten koste van Duitsland) was Marinus van der Goes van Naters, destijds fractievoorzitter van de...
Adolf  Hitler
Leider van nazi-Duitsland
Adolf Hitler werd in 1889 geboren in Braunau, in Oostenrijk. Hij woonde vanaf 1907 in Wenen waar hij een bestaan probeerde op te bouwen als kunstschilder.
Persoon
Minister van Oorlog in het kabinet-Gerbrandy
De gang van zaken in Londen tijdens de geallieerde opmars valt op de voet te volgen aan de hand van het dagboek dat de minister van Oorlog in het kabinet-Gerbrandy, Otto...
Anton  Mussert
Leider van de NSB
Een aantal feiten uit het leven van Anton Mussert pleit tegen het bestaande beeld van de – ook letterlijk – kleine burgerman.
Walther  Rathenau
Minister van Buitenlandse Zaken
In 1922 werd de bijzonder begaafde Duitse minister van Buitenlandse Zaken Walther Rathenau in Berlijn vermoord. Dat was een groot verlies voor Weimar-Duitsland.
Persoon
Onderhandelaar in Linggadjati
In het prachtige dorpje Linggadjati wordt bij de onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië in november 1946 door Nederlandse en Indonesische delegaties keihard...
ir.  Soekarno
Leider van de Indonesische nationalisten
De leider van de Indonesische nationalisten, ir. Soekarno, kon op weinig sympathie rekenen van het Nederlands gezag.