Willem Hendrik de Beaufort (dagboek)

Categorie: Politici
 • Persoonsgegevens
  Naam Willem Hendrik de  Beaufort (dagboek)
  Functie Conservatief-liberaal politicus
  Geboortedatum 1845
  Sterfdatum 1918
  Nationaliteit Nederlandse
  Categorie Politici
  Video
  Einde Eerste Wereldoorlog
  Het einde van de Eerste Wereldoorlog vond plaats met de ondertekening van de Wapenstilstand in een treinwagon in het Franse Compiègne op 11 november 1918.
  Bron: De Oorlog, deel 1 (1 min. 15 sec.)
De Beaufort was voor de Eerste Wereldoorlog voorman van de vrij-liberalen en minister van Buitenlandse zaken. Zijn dagboek geeft een idee hoe het er tijdens de Eerste Wereldoorlog in politiek Den Haag toe ging.
Hij was een hoffelijke en vriendelijke landman die veertig jaar actief was als conservatief-liberaal politicus. Hij had goede contacten met het koninklijk huis en was gelieerd aan voorname families.

De Beaufort was aanvankelijk Tweede-Kamerlid voor het district Tiel en later voor Amsterdam. Na in 1883 niet herkozen te zijn was hij ook korte tijd Eerste-Kamerlid. Als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Pierson was hij initiator van de Haagse Vredesconferentie. Was in dat kabinet de enige conservatief-liberaal.

Hij keerde in 1901 terug als gezaghebbend Tweede-Kamerlid en was zeer gebeten op Abraham Kuyper en diens coalitiepolitiek. Werd in 1913 verrassend in het tot dan confessionele district Amersfoort gekozen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield hij een dagboek bij.

Vlak voor de oorlog begon werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. De Beaufort schreef daarover op 31 juli 1914:

'Heden mobilisatie, dat is te zeggen oproeping van alle lichtingen en van de landweer: wij zijn in vollen oorlogstoestand. Of men niet wat al te voorbarig is durf ik niet te zeggen, de toekomst zal het leeren.

De koningin schijnt buitengewoon zenuwachtig te zijn, is reeds sedert vier dagen te ‘s Gravenhage en houdt dagelijks besprekingen met de ministers. Zeker is de toestand hoogst ernstig, maar wij kunnen er zeer goed buiten blijven.

Rusland mobiliseert, Oostenrijk in oorlog. Duitschland verklaart oorlogstoestand te bestaan. Frankrijk houdt zich tot nog toe voorbeeldig kalm.

De keizer van Duitschland krijgt een pluimpje van de sociaal-democratische Vorwärts wegenes zijn streven om den vrede te bewaren. Nòg wordt er onderhandeld tusschen Oostenrijk en Rusland, zoodat alle hoop nog niet is vervlogen.'


Nederland wilde graag neutraal blijven, 'buiten schot', zo noteert De Beaufort:

'Men is vrij rustig gestemd, hoopt nog steeds buiten schot te blijven, is kalm en bereid. […] De socialisten willen de neutraliteit bewaren, maar zij zouden niet gaarne met Duitschland tegen Frankrijk, België en Engeland vechten, wel tegen Rusland.[...]'

In 1918 is de oorlog nog steeds bezig. Nederland is neutraal gebleven. Toch snakt ook Nederland naar het einde van de Eerste Wereldoorlog. De Beaufort schrijft op 10 maart 1918:

'Van Karnebeek [A.P.C. van Karnebeek, de minister van Buitenlandse zaken] die altijd pessimist is, zeide mij dat hij de toekomst zeer zwart inzag: hij hoopte op een beslissing in welken zin ook aan het front in België of Frankrijk, opdat er een einde aan den oorlog kwam. Een beslissing in Duitsch voordeel zal evenwel het einde niet brengen.'


Bron:
J.P de Valk en M. van Faassen, 'Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918. Tweede band 1911-1918.'

 

Links