Freule Julia op ten Noort

Categorie: Overig
 • Persoonsgegevens
  Naam Freule Julia op ten Noort
  Functie NSB-lid van adel
  Geboortedatum 1910
  Nationaliteit Nederlandse
  Categorie Overig
  Video
  Wie kozen voor de NSB?
  In de jaren dertig kozen vele Nederlanders voor de NSB. Wie waren zij en welke politieke ideeën hadden de NSB-leden en hun leider Mussert?
  Bron: De Oorlog, deel 3 (1 min. 37 sec.)
Freule Julia op ten Noort voldoet absoluut niet aan het geijkte beeld dat er van het doorsnee NSB-lid bestaat, de rancuneuze burgerman, de middenstander in de knel geraakt door de crisis van de jaren dertig.
Ze werd in 1910 geboren in een ondernemersgezin in Amsterdam. In de jaren dertig kwam ze via de Oxford Groep bij de NSB terecht. Al jong had ze een sterke hang naar grootse en bevlogen visies, die in het Europa van de jaren dertig bij nagenoeg alle politieke stromingen aanwezig waren.

In 1931, 21 jaar oud, sluit ze zich aan bij de Oxfordgroep, een internationaal gezelschap, veelal uit de hogere kringen, geïnspireerd door een piëtistisch calvinisme dat middels onder meer de Bergrede van Jezus een boodschap voor de wereld had: onzelfzuchtigheid, eerlijkheid, reinheid en liefde.

De freule, gezegend met de vormen en maten van een Amerikaanse pin-upgirl, reisde veel door Europa. De idealen van de Oxford-groep waren haar op het lijf geschreven:

'Nederland was zo verdeeld, iedereen bestreed elkaar en stond elkaar naar het leven. De maatschappij ging ten onder aan dogmatisme en verstarring. Wij wilden een nieuwe wereld, gebaseerd op een christendom zonder sektes. Wij zagen een nieuwe wereldgemeenschap.'

Als vertegenwoordigster van de Oxfordgroep reisde Julia naar Canada, Zwitserland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

In 1934 ontmoette ze in Breslau Heinrich Himmler en andere hoge SS-ers en militairen. Himmler, met wie een vriendschap zal ontstaan, maakte haar enthousiast voor de Groot-Germaanse gedachte.

Dat najaar ontmoette ze in Baarn de NSB'er Meinoud Rost van Tonningen, ‘die ook sympathiseerde met de ideeën van de Oxfordgroep’. Hij vroeg haar hem met Himmler in contact te brengen, wat in april 1937 lukte.

In 1937 werd Julia lid van de NSB. Rost van Tonningen was in 1936 toegetreden: 'Ik kon zo fijn met hem praten en wij waren er beiden van overtuigd dat de mensen in eenheid moesten leven, zonder tegenstellingen. Het materialisme had de wereld verziekt.' In 1938 bezocht ze de partijdagen van de NSDAP in Neurenberg.

NSB-leider Anton Mussert vroeg haar een vrouwenorganisatie naar Duits model op te zetten.

Later stichtte ze samen met Adriana van Hoey Smith-van Stolk de NSVO, de Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie. Op 17 mei 1941 werd het Hoofdkwartier van de NVSO in de Lairessestraat 153 te Amsterdam geopend.

Een wandschildering in de Vormingszaal toonde de drie belangrijke rollen van de vrouw: de moeder en beschermster van het kind, de moeder die haar terugkerende zoon begroet (afgebeeld als de nieuwe mens, gesymboliseerd in een WA-man) en als een oogstende vrouw, lid van de werkgemeenschap.

Men breide gezamenlijk voor de minder bedeelden en de Oosfrontstrijders, er werd gemeenschappelijk gegymnastiekt en er werden moederschoolcursussen georganiseerd, met lessen in praktische zaken. Op het hoogtepunt had de organisatie ongeveer twintigduizend leden.

 

Links