T. Sukotkjo Tjokroatmodjo (interview)

Categorie: Oorlogsgeweld
 • Persoonsgegevens
  Naam T. Sukotkjo Tjokroatmodjo (interview)
  Functie Indonesische nationalist
  Nationaliteit Indonesisch
  Categorie Oorlogsgeweld
  Video
  Revolutionairen over geweld in steden
  Dhr. en mevr. Sukotjo waren bij de Indonesische revolutie betrokken. In een aantal steden was veel geweld, tegen de Japanners (die hun wapens niet wilden afgeven) en door de Japanners.
  Bron: De Oorlog, deel 8 (43 sec.)
 • Persoonsgegevens
  Naam T. Sukotkjo Tjokroatmodjo (interview)
  Functie Indonesische nationalist
  Nationaliteit Indonesisch
  Categorie Oorlogsgeweld
  Video
  Revolutionair Surabaya
  In Surabaya grijpen in het najaar van 1945 revolutionaire jongeren (pemoeda's) de macht op straat. Vanuit hun hoofdkwartier in een voormalige koloniale club terroriseren ze de stad. 'De waanzin raasde door Surabaya'
  Bron: De Oorlog, deel 8 (3 min. 22 sec.)
 • Persoonsgegevens
  Naam T. Sukotkjo Tjokroatmodjo (interview)
  Functie Indonesische nationalist
  Nationaliteit Indonesisch
  Categorie Oorlogsgeweld
  Video
  Politionele actie is militaire actie
  De Nederlandse oorlogsvrijwilliger Bromlewe en de Indonesische nationalist Sukotjo zijn het eens over de misleidende term 'politionele' actie: het was een militaire actie.
  Bron: De Oorlog, deel 8 (42 sec.)
 • Persoonsgegevens
  Naam T. Sukotkjo Tjokroatmodjo (interview)
  Functie Indonesische nationalist
  Nationaliteit Indonesisch
  Categorie Oorlogsgeweld
  Video
  Guerillaoorlog na politionele actie
  Na de eerste poltionele actie in 1947 was er officieel een staakt het vuren na internationale druk. In werkelijkheid ging de oorlog door, de Indonesiërs begonnen een guerilla en de Nederlanders grepen hard in. Met Bromlewe en Sukotjo.
  Bron: De Oorlog, deel 8 (2 min. 43 sec.)
 • Persoonsgegevens
  Naam T. Sukotkjo Tjokroatmodjo (interview)
  Functie Indonesische nationalist
  Nationaliteit Indonesisch
  Categorie Oorlogsgeweld
  Video
  Onafhankelijkheid Indonesië in 1949
  Onder druk van Amerika erkent Nederland in 1949 de onafhankelijkheid van Indonesië. Koningin Juliana tekent de overdracht in somber Amsterdam, in Jakarta viert een menigte (met Sukotjo) feest met Soekarno.
  Bron: De Oorlog, deel 8 (2 min. 37 sec.)
 • Persoonsgegevens
  Naam T. Sukotkjo Tjokroatmodjo (interview)
  Functie Indonesische nationalist
  Nationaliteit Indonesisch
  Categorie Oorlogsgeweld
  Foto
  Sukotjo
  Bron: De Oorlog, deel 8
De heer en mevrouw Sukotjo waren beiden betrokken bij de Indonesische revolutie die uitbrak na de Japanse capitulatie in augustus 1945. Ze maakten het geweld dat tot in 1946 doorging van dichtbij mee.
Een deel van de problemen ontstond, omdat Indonesische revolutionairen de wapens van de nog aanwezige Japanse bezettingsmacht wilden overnemen. Sommigen Japanners gaven de wapens af, anderen weigerden en werden dan met geweld van hun wapens afgeholpen. Soms vielen daarbij Japanse doden en dan namen andere Japanse soldaten bloedig wraak.

Nadat vredesonderhandelingen tussen Nederland en Indonesië steeds mislukten kwam Nederland met twee 'politionele' acties, die door de heer Sukotjo 'Agressie I' en Argressie II' worden genoemd, het waren volgens hem militaire acties.

De Indonesiërs hadden bij een directe militaire confrontatie geen kans tegen het Nederlandse leger en beperkten zich daardoor tot een guerilla-oorlog. Die werd in combinatie met de buitenlandse druk tegen de Nederlandse militaire acties een succes en leidde in december 1949 tot de onafhankelijkheid van Indonesië.