Ambtenaren op dienstreis

Tot de meest ervaren reizigers behoorden een paar eeuwen lang de dienaren van de overheid.
Het jacht van de Middelburgse Kamer van de West-Indische Compagnie op de rede van Veere omstreeks 1790. De spiegel van het schip draagt het wapen van de WIC.
[klik voor vergroting]
Schout en schepenen, statenleden, stadsadvocaten en raadpensionarissen waren voortdurend onderweg om collega's van andere steden te raadplegen of vergaderingen in Den Haag bij te wonen.

Te paard, per koets of met de schuit, en van herberg naar herberg trekkend, waren ze soms dagenlang onderweg. Er werd zoveel gereisd dat sommige steden een eigen stadsjacht of -koets in dienst hadden. Ook andere bestuurlijke colleges hadden vaak een eigen dienstjacht.

Hiernaast het jacht van de Middelburgse Kamer van de West-Indische Compagnie op de rede van Veere omstreeks 1790. De spiegel van het schip draagt het wapen van de WIC.

machinaal plissť

1883 - Plissť kan voor het eerst machinaal gemaakt worden. Tot nu toe moesten de messcherpe plooitjes met de hand worden ingestreken.

Relevante tijdvakken