Literatuurlijst 6


Onderdrukking en verzet
De spiraal van onderdrukking en verzet vinden we terug in twee vroege studies van het Instituut voor Oorlogsdocumentatie: B.A. Sijes, 'De razzia van Rotterdam: 10-11 november 1944' (Amsterdam, 1984) en A.J.C. Rüter, 'Rijden en staken. De Nederlandse spoorwegen in oorlogstijd' (Den Haag, 1960).

Strijd, politiek en strategie
In de beschrijving van de wisselwerking tussen de gevechtshandelingen en de politieke en strategische besluitvorming onderscheidt de bundel van C. Klep en B. Schoenmaker (ed.), 'De bevrijding van Nederland 1944-1945: oorlog op de flank' (Den Haag, 1995), zich van veel andere militaire studies over de eindstrijd.

De aandacht voor de individuele lotgevallen van de soldaten is terug te vinden in Martin Middlebrook, 'Arnhem 1944. The airborne battle, 17-26 september' (London, 1994) en bij In ’t Veld, Korthals Altes, 'Slag in de schaduw, Overloon' (Amsterdam, 2006), en bij: P.R.A. van Iddekinge,  'Arnhem 44/45. Evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, terugkeer' (Gouda, 1981).

Bevrijding en represailles
Over het bevrijde zuiden verscheen Henk Termeer, ‘Het geweten der natie’: de voormalige illegaliteit in het bevrijde zuiden, september 1944-mei 1945'.

Interviews met nog levende getuigen kunnen een inzicht verschaffen in de individuele beleving van de vaak dramatische gebeurtenissen in het laatste oorlogsjaar, zoals blijkt uit de vele boeken die vooral tijdens de belangrijke herdenkingsjaren gepubliceerd werden, zoals: Paul Arnoldussen en Albert de Lange, 'Finale mei. Het einde van de oorlog in Nederland' (Amsterdam, 1995).

Over de represailles tegen de bevolking van Putten: Madelon de Keizer, 'Putten, de razzia en de herinnering' (Amsterdam, 1998).