Jeltje Eckert-Stroink (dagboek)

Categorie: Overig
 • Persoonsgegevens
  Naam Jeltje Eckert-Stroink (dagboek)
  Functie Arts te Utrecht
  Nationaliteit Nederlandse
  Categorie Overig
  Video
  Succes Nederlandse Unie
  De Nederlandse Unie (1940-1) onder Linthorst Homan, De Quay en Einthoven wilde Nederlandse waarden behouden en de maatschappij vernieuwen. Het is voor 800.000 Nederlanders die lid worden een alternatief voor de verwerpelijke NSB.
  Bron: De Oorlog, deel 3 (2 min. 42 sec.)
 • Persoonsgegevens
  Naam Jeltje Eckert-Stroink (dagboek)
  Functie Arts te Utrecht
  Nationaliteit Nederlandse
  Categorie Overig
  Foto
  Poster van de Nederlandse Unie
  Bron: De Oorlog, deel 3
Op 29 juli 1940, vijf dagen na de oprichting van de Nederlandse Unie, schreef Jeltje Eckert-Stroink, arts te Utrecht en overtuigd anti-Duits gezind, in haar dagboek:
‘De Nederlandsche Unie groeit. Reeds hebben 200.000 mensen hun adhesie betuigd. Het programma dat ze opstelden is tamelijk vaag, maar dat kan op het moment ook niet anders.

De voornaamste bedoeling op het ogenblik is om niet alleen de N.S.B. aan het woord te laten en alleen met de Duitsers te laten onderhandelen, terwijl de rest van het Nederlandse volk zwijgt en er zich schijnbaar bij neerlegt.’


Dat cijfer van 200.000 sympathisanten in vijf dagen is vermoedelijk niet overdreven. Het leek wel of er met het manifest van de Unie een vlam in de pan sloeg. In het Haagse hoofdkantoor van de Unie aan de Alexanderstraat ontstond een pandemonium. Daar moesten alle leden worden ingeschreven.

Er werd uit alle hoeken personeel aangerukt om de aanmeldingen te verwerken, de organisatie werd overspoeld door enthousiaste reacties. Op het hoogtepunt heeft de Unie 800.000 leden gekend, en dan is het goed te bedenken dat de NSB nooit verder is gekomen dan 100.000.

Jeltje Eckert-Stroink, niet bijster politiek onderlegd en geïnteresseerd, maar wel heel betrokken bij het vernieuwingsidee, schreef in haar dagboek op 4 augustus 1940 over de Unie:

‘Sommige vooraanstaande mannen, als Colijn en prof. Telders hebben een waarschuwende stem ertegen verheven. Zij menen dat zij teveel grondbeginselen van de NSB hebben overgenomen. Inderdaad blijkt de Nederlandse Unie in haar program de corporatieve opbouw van de staat opgenomen te hebben. Inderdaad klinken dergelijke projecten verdacht, maar wie weet of niet werkelijk die corporatieve idee een veel betere economisch en staatsbeheer mogelijk maakt?

Deze instellingen kunnen ongetwijfeld gemodificeerd worden naar Hollandse inzichten. Daarom geloof ik dat we beter doen ons aan te sluiten en zo de gelegenheid te hebben onze mening te uiten, dan afzijdig te blijven en tweedracht te zaaien.’


Op straat bleek overduidelijk dat de Nederlandse Unie was opgericht als tegenbeweging van de NSB. Er ontstonden relletjes tussen degenen die voor de NSB probeerden het blad Volk en Vaderland aan de man te brengen en de Unie-propagandisten die met De Unie colporteerden.


Bron:
*Dagboek Jeltje Eckert-Stroink, NIOD, archief 1192, 29 juli 1940 en 4 augustus 1940

 

Links