J.A. Ringers

Categorie: Bestuurders
 • Persoonsgegevens
  Naam J.A. Ringers
  Functie Regeringscommissaris voor de Wederopbouw
  Geboortedatum 1885
  Sterfdatum 1965
  Categorie Bestuurders
  Video
  Wederopbouw van Rhenen
  Rhenen is tijdens de slag bij de Grebbelinie zwaar beschadigd. De in de steigers staande Cuneratoren stond echter nog fier overeind. Er wordt snel begonnen met de wederopbouw.
  Bron: De Oorlog, deel 2 (1 min. 41 sec.)
 • Persoonsgegevens
  Naam J.A. Ringers
  Functie Regeringscommissaris voor de Wederopbouw
  Geboortedatum 1885
  Sterfdatum 1965
  Categorie Bestuurders
  Video
  Wederopbouw na mei 1940
  Overal in Nederland wordt gewerkt aan het herstellen van de door de gevechten in de meidagen 1940 aangerichte schade. Met beelden van Rotterdam en Middelburg (verwoeste Raadhuis), en van mensen die naar de kerk gaan.
  Bron: Beeld en Geluid Beeld en Geluid:  Polygoon Hollands Nieuws, 6 juni 1940
Het is niet duidelijk of de Duitsers meteen een eenduidige visie hadden op hoe Nederland moest worden opgebouwd, ze wilden het in ieder geval in eerste instantie aan de Nederlanders overlaten.
Hiervoor werd op 18 mei 1940, nog onder Nederlands regeringsgezag, een Regeringscommissaris voor de Wederopbouw benoemd, dr. Ir. J.A. Ringers (naast regeringscommissaris De Quay (voor de organisatie van de arbeid) en Louwes (voor de voedselvoorziening)).

Ringers is vanaf dan ‘belast met het herstel van het verkeerswezen, de drooglegging van onderwaterzettingen, den wederopbouw van steden, dorpen en gebouwen en al hetgeen daarmede samenhangt.’ [besluit I Wederopbouw, 18 mei 1940]. Vanaf oktober 1940 wordt hij ‘Algemeen Gemachtigde’ genoemd.

Hij gaat voortvarend aan de slag, om de gedupeerden onderdak te bieden, maar ook om bemoeienis van de bezetter voor te zijn. Voor dat er sprake is van Duitse inmenging, geeft hij op 30 mei 1940 al toestemming voor sloopwerkzaamheden.

Eind mei 1940 geeft hij in een lange brief aan de Nederlandse burgermeesters een overzicht van wat er al bereikt was: de onderwater gezette gebieden waren weer droog, veel scheepvaartverbindingen waren hersteld en het opruimen van versperringen zoals in de Waal, de IJssel en de Nederrijn had ‘goede voortgang’. De wegen voor auto en fietsverkeer waren grotendeels hersteld, maar veel bruggen moesten nog hersteld worden.

Ringers, geboren in 1885, was van huis uit een waterstaatkundige, en zijn algemeen secretarissen ook. Wat stedenbouw betreft, liet hij zich adviseren door een commissie.

Dit Haagse raamwerk stond boven een kring van provinciale contactcommissarissen, die náást de bestaande Commissarissen van de Koningin opereerden. In een aantal plaatsen kwamen bouwbureau's, onder andere in Alblasserdam, Rhenen, Scherpenzeel en Wageningen.

Ringers stuurde vooral aan en maakte daarbij gebruik van al bestaande diensten en organisaties. Daardoor had hij zelf maar een relatief klein kantoor en weinig personeel nodig.

Ringers en zijn organisatie functioneerden twee jaar lang heel redelijk. Medio 1942 was het herstel van de verwoeste panden (behalve in Rhenen en Scherpenzeel. Beperkingen bij de wederopbouw waren de beperkte financiën en de schaarste van bouwmateriaal.

In juli 1942 kwam de wederopbouw zo goed als stil te liggen, door het bouwverbod, ook al waren er wel ontheffingen mogelijk. Ringers werd op 1 april 1943 gearresteerd vanwege zijn aandeel in het zogenaamde Nationaal Comité dat als doel had het gezagsvacuüm na de oorlog op te vullen.


Bron:
*M.T. Pollmann-Schlichting, 'Van Waterstaat tot Wederopbouw, het leven van dr.ir. J.A. Ringers (1885-1965)' (2006)

 

Links