Beurtschepen

Reizigers konden ook gebruikmaken van de vele beurtschepen, al waren die in eerste instantie bedoeld voor het vervoer van goederen.
De dam te Zaandam omstreeks 1850, met het beurtschip op Amsterdam. Bij het wachthuisje de bel die kort voor het vertrek werd geluid.
[klik voor vergroting]
Verscheidene steden hadden onderling geregeld dat hun vrachtschippers om beurten aan bod kwamen. Anders dan de trekschuit voer een beurtschip meestal onder zeil en over natuurlijke wateren, zoals het IJ, de Zuiderzee en het Haarlemmermeer.

Passagiers konden dan ook voor verrassingen komen te staan, zoals windstilte, tegenwind, zeeziekte of overboord geslagen bagage.

Op het bovenstaande schilderij de dam te Zaandam omstreeks 1850, met het beurtschip op Amsterdam. Bij het wachthuisje de bel die kort voor het vertrek werd geluid.

Op de onderstaande foto de bemanning van de beurt-dienst Amsterdam-Haarlem.

De bemanning van de beurt-dienst Amsterdam-Haarlem.
[klik voor vergroting]

Bijlmer

1966 - De gemeente Amsterdam verleent vergunning voor de bouw van de Bijlmer. De nieuwe wijk is bedoeld voor Amsterdammers met een wat hoger inkomen. In de praktijk blijkt later dat veel Amsterdammers er pas gaan wonen als ze daartoe min of meer gedwongen worden. De Bijlmer gaat woonruimte bieden aan 100.000 mensen.

Relevante tijdvakken