Literatuurlijst 4


Nederlandse economie
Over de Nederlandse economie tijdens de bezettingstijd verscheen in 2002 een op diepgaand onderzoek gebaseerd standaardwerk, waarin veel tot dan heersende denkbeelden worden gecorrigeerd: H.A.M. Klemann, 'Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting'.

Voedsel
Voor de voedselvoorziening was daaraan al de studie van Gerard M.T. Trienekens, 'Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945' (Utrecht, 1985), voorafgegaan, die duidelijk maakt dat van hongersnood eigenlijk alleen sprake was gedurende de laatste oorlogswinter in het westen van land.

Een eveneens recente, meer specialistische studie op dit gebied is: Ralf Futselaar, 'Lard, lice and longevity: the standard of living in occupied Denmark and the Netherlands, 1940-1945' (Amsterdam, 2008).

Dwangarbeiders
Over de lotgevallen van Nederlandse dwangarbeiders in Duitsland verscheen van de hand van een van hen: Karel Volder, 'Van Riga tot Rheinfelden. Over leven en werken, over terugkeren of sterven, van een half miljoen Nederlandse arbeiders in het Duitsland van 1940-1945' (Amsterdam, 1996).

Zie ook: B.A. Sijes, 'De Arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland, 1940-1945' (Den Haag, 1966). Meer in het algemeen over de lotgevallen van Europese dwangarbeiders in Duitsland gaat: Ulrich Herbert, 'Fremdarbeiter: Politik und Praxis des ‘Ausländer-Einsatzes’in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches' (Essen, 1999).

Economie Derde Rijk
Voor de economie van het Derde Rijk is ook heel interessant: Adam Tooze, 'The Wages of Destruction. The Making and Breaking of the Nazi Economy' (London, 2008).

Bedrijven en banken
De geschiedenis van Nederlandse bedrijven en banken wordt inmiddels onder de loep genomen, bijvoorbeeld in de publicaties van respectievelijk Ben Wubs en Milja van Tielhof.

Ben Wubs, 'Unilever between Reich and Empire, 1939-1945: international business and national war interests' (Rotterdam, 2006). Zie ook: Milja van Tielhof, 'Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN Amro tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel' (Amsterdam, 2003).

Toegankelijk voor een breed publiek blijft het door een grote groep deskundigen geschreven verzamelwerk onder redactie van A.H. Paape e.a., 'Bericht van de Tweede Wereldoorlog' (Amsterdam, 1970).


*met dank aan Dick van Galen Last (NIOD)