Rijnland 1936

In strijd met alle afspraken marcheert de Duitse Wehrmacht in 1936 het Rijnland binnen.

Bron: De Oorlog, deel 1

Media:

 • novideo
  Magnifier
  Rijnland 1936
  Rijnland 1936
  In strijd met alle afspraken marcheert de Duitse Wehrmacht in 1936 het Rijnland binnen.
  Bron: De Oorlog, deel 1

Bezetting Rijnland 1936

Een deel van het nieuwe grotere leger van Hitler kwam voor het eerst in actie in maart 1936. In opdracht van de Reichsführer marcheerden ze het Rijnland binnen, dat in 1919 op basis van het vredesverdrag van Versailles was gedemilitariseerd.
Engeland en Frankrijk lieten zich overbluffen en beperkten zich, bij deze grove schending van het Verdrag van Versailles, tot protesten.

Hitler heeft later toegegeven dat hij die dagen in maart 1936 hevig in spanning heeft gezeten, omdat hij een militaire reactie van de verdragspartners vreesde. Volgens zijn toenmalige tolk Paul Schmidt heeft Hitler later gezegd:

‘Als de Fransen toen het Rijnland binnengerukt waren, dan zouden wij ons overladen met hoon hebben moeten terugtrekken, want de militaire krachten waar we toen over konden beschikken waren bij lange na niet toereikend om ook maar de minste tegenstand te bieden.

Meer over dit onderwerp