Hitler: coup, straf en boek

In 1923 is Hitler één van de leiders van een mislukte coup in München. Hij belandt in de gevangenis en begint te schrijven aan zijn boek 'Mein Kampf'.

Bron: De Oorlog, deel 1 (1 min 51 sec.)

Media:

 • Hitler: coup, straf en boek
  Hitler: coup, straf en boek
  In 1923 is Hitler één van de leiders van een mislukte coup in München. Hij belandt in de gevangenis en begint te schrijven aan zijn boek 'Mein Kampf'.
  Bron: De Oorlog, deel 1 (1 min 51 sec.)
  Magnifier
  Gevangenis in Landsberg
  Gevangenis in Landsberg
  De gevangenis in Landsberg waar Hitler zijn straf uitzat voor de mislukte coup van 1923.
  Bron: De Oorlog, deel 1
  Magnifier
  Cel van Hitler
  Cel van Hitler
  De cel van Hitler in Landsberg, van buitenaf gezien.
  Bron: Bron: De Oorlog, deel 1

Mein Kampf

In 1924 krijgt Hitler een proces wegens zijn betrokkenheid bij de mislukte Bierkellerputsch in München op 9 november 1923.
Als dat op 1 april 1924 afgesloten is met een vonnis van vijf jaar (plus een boete van 22 mark), is hij aanvankelijk depressief en weigert hij te eten, maar na verloop van tijd besluit hij zijn tijd nuttig te besteden door een boek te gaan schrijven – het zou later 'Mein Kampf' worden.

Oorspronkelijk zou het boek 'Viereneenhalf jaar strijd tegen leugens, domheid en lafheid’ heten. Het eerste deel ontstond tijdens Hitlers gevangenschap in Landsberg, hij dicteerde zijn tekst eerst aan zijn chauffeur Emil Maurice en later aan zijn rechterhand Rudolf Hess (al wordt dat dicteren aan Hess en Maurice betwist door auteur Othmar Ploeckinger.).

Hitler had in Landsberg zijn trouwste aanhangers om zich heen. De eminente Duitse historicus Joachim Fest meldt over die periode:

‘Temidden van deze aanhang bezorgde de leiding van de strafinrichting Hitler een ongedwongen, bijna gezellig verlopend verblijf, dat in hoge mate tegemoet kwam aan zijn speciale wensen.

Tijdens de maaltijden in de grote gemeenschappelijke ruimte zat hij onder de hakenkruisvlag aan het hoofd van de tafel, medegevangenen hielden zijn kamer op orde, maar aan spelletjes en lichte werkzaamheden deed hij niet mee. Hitler wandelde geregeld in de gevangenistuin.’


De gevangenis is er nog, Hitlers vroegere cel is door een verbouwing niet meer te herkennen, maar de tuin nog wel. Het paadje waar hij zijn wandelingen maakte heet informeel nog altijd het ‘Hitlerpaadje’. De leider van de NSDAP, die zich toen al Führer liet noemen, mocht zes uur bezoek per week ontvangen, maar kreeg wel zes uur per dág mensen over de vloer.

Aanhangers, bevriende politici, ze gingen op pelgrimstocht naar Landsberg, en er kwamen ook veel vrouwen. Niet ten onrechte werd de strafinrichting wel ‘het eerste Bruine Huis’ genoemd. Fest schrijft:

‘Bij zijn 35e verjaardag vulden de bloemen en de cadeautjes voor de prominente gevangene meerdere kamers in het gebouw.’

Hitler wierp zich begin juli 1924 met een enorme drift op het schrijven van Mein Kampf. In ruim drie maanden was het eerste deel af. Tot diep in de nacht ratelde de schrijfmachine.

Het boek is voor de moderne lezer geen gemakkelijke lectuur. Hitlers gedachtespinsels zijn lastig te volgen. Het boek ageert voor een belangrijk deel tegen het Verdrag van Versaille waarvan de Duitse bevolking erg te lijden had. Ook ontvouwde hij zijn theorieën over de superioriteit van ‘het Arische ras’.

Prominent aanwezig in Mein Kampf is Hitlers gewelddadige antisemitisme. Hij gaat uit van een joods complot hij spreekt over de noodzaak om ten oosten van Duitsland 'Lebensraum' ('leefruimte') te verkrijgen, en dan met name in Rusland.


Bron:
*Othmar Ploeckinger, 'Geschichte eines Buches. Adolf Hitlers "Mein Kampf" 1922-1945' (Oldenbourg Verlag, Muenchen 2006)