Literatuurlijst 2


Bezetting en collaboratie
Drie buitenlandse historici schreven heldere overzichtswerken over de Duitse bezetting van Nederland. Over de doelstelling van de Duitse bezettingspolitiek: Konrad Kwiet, 'Rijkscommissariaat Nederland: mislukte poging tot vestiging van een nationaal-socialistische orde' (Baarn, 1969).

Over de aanvankelijk afwachtende houding van de Nederlandse bevolking: Werner Warmbrunn, 'De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945' (Amsterdam, 1964). Een meer algemeen overzichtswerk is: Gerhard Hirschfeld, 'Bezetting en collaboratie. Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945' (Haarlem, 1991).

Gezag

Over de dilemma’s van de Nederlandse autoriteiten: Peter Romijn, 'Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen tijdens de Duitse bezetting' (Amsterdam, 2006) en C. Fijnaut, 'De geschiedenis van de Nederlandse politie' (Amsterdam, 2007).

Dagelijks leven
Hoezeer het leven van alledag doorging blijkt onder andere uit: André Swijtink, 'In de pas: sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog' (Haarlem, 1992); Thomas Leeflang, 'De bioscoop in de oorlog' (Amsterdam, 1990); Henk van Gelder en Jacques Klöters, 'Door de nacht klinkt een lied: amusement in Nederland 1940-1945' (Amsterdam, 1985).

Pauline Micheels, 'Muziek in de schaduw van het Derde Rijk: de Nederlandse symfonie-orkesten 1933-1945' (Zutphen, 1993); Kees Wouters, 'Ongewenschte muziek: de bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945' (Den Haag, 1999).

Over het leven van de Duitse soldaat in Nederland is nog aan te bevelen: Aad Jongbloed,  'Standort Holland' (Zutphen, 1995). En over de eerste oorlogsjaren in Amsterdam: Friso Roest, Jos Scheren, 'Oorlog in de stad' (Amsterdam, 1998).

Dagboeken
Nog geen tien jaar na de oorlog, in 1954, had het NIOD een bloemlezing samengesteld uit de meer dan 1200 privé dagboeken die op het instituut berusten: 'Dagboekfragmenten 1940-1945' (Utrecht, 1985).


*met dank aan Dick van Galen Last (NIOD)