Lijkentrein en bloedbad Rawagedeh

Er zijn in Indonesië 'incidenten' waarbij Nederlandse soldaten zijn betrokken: een treinwagon waarin krijgsgevangen door verwaarlozing omkwamen (Bondowoso-affaire) en het bloedbad in het dorp Rawagedeh.

Bron: De Oorlog, deel 8 (1 min. 49 sec.)

Media:

 • Lijkentrein en bloedbad Rawagedeh
  Lijkentrein en bloedbad Rawagedeh
  Er zijn in Indonesië 'incidenten' waarbij Nederlandse soldaten zijn betrokken: een treinwagon waarin krijgsgevangen door verwaarlozing omkwamen (Bondowoso-affaire) en het bloedbad in het dorp Rawagedeh.
  Bron: De Oorlog, deel 8 (1 min. 49 sec.)
  Magnifier
  De erebegraafplaats van Rawagedeh
  De erebegraafplaats van Rawagedeh
  Filmploeg van De Oorlog bij de erebegraafplaats van Rawagedeh
  Bron: Weblog De Oorlog

Bloedbad Rawagedeh

In december 1947 deed zich een ernstig incident voor. In het dorpje Rawagedeh op Java richtten Nederlandse militairen een bloedbad aan.
Over het aantal slachtoffers is nooit duidelijkheid gekomen – het monument in het dorpje zelf spreekt van 431 doden, maar dat cijfer is altijd betwist, het is vermoedelijk aanzienlijk lager.

Wel staat vast dat het optreden van de militairen buitensporig was, een onderzoekscommissie van de Veiligheidsraad noemde het Nederlandse militaire optreden 'opzettelijk en meedogenloos'.

Meer dan zestig jaar na de actie van de militairen hebben de nabestaanden van de slachtoffers Nederland aansprakelijk gesteld – voor het eerst in de geschiedenis.

Nederland heeft officieel spijt betuigd, maar het is nooit tot betaling van schadevergoeding overgegaan.